28ο Πανελλήνιο Συνέδριο (VIDEO Συνέντευξη Προέδρου κ. Καραπατάκη Ιωάννη)

Συνέντευξη του προέδρου Εθνικού Τμήματος IPA, κου Καραπατάκη Ιωάννη και προέδρου
Τοπικής Διοίκησης Μεσσηνίας κου Ζαφειρόπουλου Ιωάννη στο τηλεοπτικό σταθμό
NET Μεσσηνίας με θέμα το 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Καλαμάτα