27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Κατερίνη 2011)