ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ιουλ 31, 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Παγκοσμίου Συνεδρίου της Κύπρου το 2015, από τον αρμόδιο Γ’ Παγκόσμιο Αντιπρόεδρο, ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκε εκ μέρους της παγκόσμιας Αστυνομικής κοινότητας, ψήφισμα στους διεθνείς οργανισμούς για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακριβώς όπως είχε προταθεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Κοπεγχαγης από το Εθνικό μας Τμήμα και μας επεδόθη σκληρόδετο αντίγραφο, κάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη μνεία στο Ελληνικό Τμήμα ΙΡΑ.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανο για την πρωτοβουλία του αυτή. Ως Αστυνομικοί  και κυρίως ως Έλληνες πάντα θα στηρίζουμε με λόγους και πράξεις όπια ενέργεια συνάδει προς την παγκόσμια ειρήνη και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κυριάκος Κάρκαλης

Αρμόδιος  Διεθνών Σχέσεων

Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ