Προσφορά για τα μέλη της ipa

Ιουλ 31, 2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

Τα ΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ, προσφέρουν στα μέλη μας πανελλαδικά δυνατότητα συμμετοχής στο ανωτέρω επαγγελματικό σεμινάριο, έκπτωση στην τιμή συμμετοχής, της τάξεως του 40%

Η Τοπική Διοίκηση Πειραιώς και Νήσων Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, ευχαριστεί θερμά για τη σπουδαία αυτή προσφορά που μας κάνει ο καταξιωμένος αυτός εκπαιδευτικός οργανισμός

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Κυριάκος Κάρκαλης                       Άγγελος Κονταράς

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ