ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ιουλ 31, 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 23-10-2014 και ώρα 09.00 αντιπροσωπεία της ΙΡΑ και του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, αποτελούμενη από τους Νικόλαο Μαρούντα, Πρόεδρο ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ και Α’ Αντιπρόεδρο Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ, Ιωάννη Καραπατάκη, Πρόεδρο Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ, Κυριάκο Κάρκαλη, Αρμ. Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ και Πρόεδρο Ελεγκτικής Επιτροπής ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ και Έφη Αντωνίου, Γεν. Γραμματέα ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, επισκέφθηκαν τις συνδικαλιστικές Ενώσεις του Λιμενικού Σώματος και ενημέρωσαν τους εκπροσώπους τους για τη λειτουργία τόσον του Επαγγελματικού μας Ταμείου, όσον και της Ένωσής μας.

Συγκεκριμένα, εκτενής ενημέρωση έγινε στον Πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ κ. Δημήτριο Σαϊτάκη και τον Οργανωτικό Γραμματέα και υπεύθυνο για τα Ταμεία κ. Γεώργιο Φύκα, οιο οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη των συναδέλφων Λιμενικών, στο επαγγελματικό Ταμείο και ζήτησαν να ενταχθούν στην ΙΡΑ. Παρεδόθη υλικό του Ταμείου και συμφωνήθηκε περαιτέρω συνεργασία, προς την κατεύθυνση της ένταξης του προσωπικού στο ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, προς όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ακολούθησε συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Αττικής – Πειραιά και Νήσων. Στη συνάντηση την ένωση Λιμενικών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Τσατσούλης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Παναγιώτης Τσιάνος και ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Βοριάς.

Στο εγκάρδιο και φιλικό κλίμα που επικράτησε στις συναντήσει μας, οι εκπρόσωποι των Λιμενικών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Ταμείου μας.             Δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τους και προσκλήθηκαν στην ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη την 3-11-2014.

                                         Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ                     Ο Πρόεδρος ΙΡΑ

Νικόλαος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ                      Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ