5η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Τ.Δ.ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ιουλ 30, 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

    1.Τοπική Διοίκηση Χανίων
    2.Τοπική Διοίκηση Ρεθύμνου
    3.Τοπική Διοίκηση Λασιθίου

ΚΟΙΝ: 1. Εθνικό Τμήμα 2. Τοπικές Διοικήσεις Χώρας

Η Τοπική Διοίκηση Ν. Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) σας προσκαλεί στην 5η Φιλική Συνάντηση των Τοπικών Διοικήσεων Νήσου Κρήτης.

Η συνάντηση θα είναι διήμερη και θα πραγματοποιηθεί εντός του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί η 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου.

Προσκαλούμε δύο (02) μέλη από κάθε Διοικητικό Συμβούλιο των Τοπικών Διοικήσεων Κρήτης προκειμένου να συμμετάσχουν στην φιλική συνάντηση και για το λόγο αυτό θα διατεθεί σε κάθε Τοπική Διοίκηση ένα (1) δίκλινο δωμάτιο για τη διανυκτέρευση .

Είναι επίσης προσκεκλημένη μας οποιαδήποτε Τοπική Διοίκηση της Χώρας, δηλώσει την συμμετοχή της.

  Πρόγραμμα    5ης Φιλικής Συνάντησης Τ.Δ. Νήσου Κρήτης

                         1η Ημέρα, Σάββατο 14-06-2014

Ώρα
    

14:00
    

Άφιξη στο Λιμένα Χερσονήσου, Ξενοδοχείο - Belvedere Hotel - Τακτοποίηση στα δωμάτια.

Ώρα
    

18:00
    

    Αίθουσα Συνδιάσκεψης
    Κοινή Συνεδρίαση   κ. κ. Προέδρων Τ. Δ. Νήσου Κρήτης

Θέματα

    Συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την Ένωσή μας.
    Απολογισμός των δραστηριοτήτων μας για το έτος 2013.
    Ιδιαίτερη μνεία θα  δοθεί στην πρόταση της Τοπικής Διοίκησής μας, στην απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου μας, στην απόφαση του Παγκοσμίου Συνεδρίου μας, την οποία υλοποιούμε, οργανώνοντας την 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου.
    Προγραμματισμός για το έτος   2014 - 2015

Ώρα
    

20:00
    

    Δείπνο στο ξενοδοχείο

Ώρα
    

21:00
    

    Συζήτηση – Ιστορική Αναδρομή   Φιλικών Συναντήσεων Κρήτης
    Νυχτερινή βόλτα στο Λιμένα Χερσονήσου.


    


    

    Διανυκτέρευση

                                2η Ημέρα, Κυριακή  15-06-2014

Ώρα
    

08:00
    

Πρωινό στο Ξενοδοχείο

Ώρα
    

09:00
    

    Αίθουσα Συνδιάσκεψης
    Κοινή Συνεδρίαση κ.κ. Προέδρων Τ.Δ. Νήσου Κρήτης με την οργανωτική επιτροπή της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου της Τ.Δ. Ηρακλείου.    
    Παρουσίαση Συνδιάσκεψης – θέματα οργανωτικής επιτροπής
    Ανταλλαγή Αναμνηστικών δώρων

Ώρα
    

11:30
    

    Διαδρομή Ξενοδοχείο – Κνωσσό – Κούλε (Λιμάνι)
    Αναμνηστική Φωτογραφία στο Λιμάνι    

Ώρα
    

12:00
    

    Λήξη της συνάντησης

Παρακαλούμε όπως μέχρι 11.06.2014 δηλώσετε : (α) αριθμό ατόμων των Διοικητικών σας Συμβουλίων των Τοπικών σας Διοικήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκδήλωση, προκειμένου έγκαιρα τακτοποιηθούν λεπτομέρειες φιλικής συνάντησης , και (β) έγγραφες προτάσεις σας που θα θέλατε να καταχωρηθούν για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.          

Σε περίπτωση που επιθυμούν περισσότεροι των προαναφερομένων να παρευρεθούν με προσωπικά έξοδα, αυτό θα καταστεί δυνατόν μετά από επικοινωνία.

                                                                   Ηράκλειο 14 Μαΐου 2014

Για την Ι.Ρ.Α. Ν. Ηρακλείου

     Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                   Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Μανόλης Ζαχαριουδάκης                  Κων/νος Μπαρκάτσας

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ