Εκλογές Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης - Σύνθεση νέου Δ.Σ.

Ιουλ 30, 2016

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης
ως και Εξελεγκτικής Επιτροπής».

Σας γνωρίζουμε ότι τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν με
απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών μας οι αρχαιρεσίες για
την εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης.
Τη Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε
σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
                                                                            Τηλέφωνα:
Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή                                         6972 914963
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μηνάς                    6947 803350
 Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΝΤΗΣ Χρήστος                          6976 006969
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Κων/νος                    6973 838337
Γενικός Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα                    6987 373873
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος                6977 081881
Ταμίας: ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος                                      6948 531700
Αναπληρωτής Ταμία: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης              6974 755260
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΖΗΚΑΣ Θωμάς                      6974 412157

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κων/νος
Μέλος: ΓΕΩΡΓΑΚΗ Ιφιγένεια
Μέλος: ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ Ιωάννης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

newgif 2020 08

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ

prosfores 1