Θέματα Ταμείο ΙΡΑ

Ιουλ 29, 2016

Π Ρ Ο Σ : ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ι.Ρ.Α.


ΘΕΜΑ : Οικονομικές υποθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί Τοπικών Διοικήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή κάποιες Τοπικές Διοικήσεις έχουν αλλάξει Τράπεζα και αριθμό λογαριασμού, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου του λογαριασμού της Τοπικής σας Διοίκησης, όπου φαίνεται ο αριθμός, τα ονόματα των δικαιούχων και ο ΙΒΑΝ, ανεξάρτητα εάν μας είχατε ενημερώσει γι΄αυτό στο παρελθόν, προκειμένου ενημερωθεί ο Ταμίας μας για τις οικονομικές συναλλαγές μαζί σας.

Για τη διευκόλυνση του Ταμία μας, παρακαλούμε εάν είναι δυνατό, να τηρείτε λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα , καθόσον το Εθνικό τμήμα πραγματοποιεί τις συναλλαγές του μέσω της Ε.Τ.Ε.

Γίνεται μνεία προς όλες τις Τοπικές Διοικήσεις που χρησιμοποιούν το ΑΦΜ του Εθνικού Τμήματος για οικονομικές συναλλαγές , όπως ενημερώνουν εγγράφως τον Ταμία μας και αποστέλλουν τα πρωτότυπα παραστατικά στο Ε.Τ. αφού κρατήσουν για το ταμείο τους φωτοαντίγραφα, προκειμένου αυτά υποβάλλονται, όπως έχουμε υποχρέωση, με τη φορολογική μας δήλωση.

    
SERVO PER AMIKECO


        Ο Πρόεδρος                                            Ο Ταμίας

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ   Ιωάννης                    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

newgif 2020 08

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΡΑ

prosfores 1