Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ NEWSLETTER

Δεκ 07, 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Και σε αυτό το τεύχος του παγκόσμιου NEWSLETTER, το Ελληνικό Τμήμα κατέχει μιά τιμητική θέση, με ολοσέλιδο αφιέρωμα στην έκθεση εικαστικών που πραγματοποίηθηκε στο Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2017.
Αντίγραφο σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας
Με εκτίμηση
Κυριάκος Κάρκαλης

Αρμ. Διεθνών Σχέσεων

NL DEC