Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διμερούς συνεργασίας μεταξύ των Αστυνομιών των δύο γειτονικών χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας, ξεκίνησε…

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩΝ