Σχόλια της εφημερίδας "Δημότης"

Ιουλ 29, 2016

Η Εφημερίδα "Δημότης " σχολιάζει θετικά την δραστηριότητα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ".