ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αυγ 07, 2016

Ρόδος 29-02-2016

ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες της 26-02-2016 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι την 26-02-2016 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τ.Δ. Δωδεκανήσου.
Στις 29-02-2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας: ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Στυλιανός
Ταμίας: ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης
Αναπλ. Ταμίας: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΚΑΨΑΛΗΣ Βασίλειος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΔΑΜΑΛΑΣ Θεόδωρος

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ