Νέο Δ.Σ. της Τ.Δ.Αρκαδίας

Ιουν 01, 2020

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη, 24 Μάιου 2020

 

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

             ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

                     Ικτίνου 2 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: « Αρχαιρεσίες της 21-05-2020 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. Αρκαδίας ».

  • Σας γνωρίζουμε ότι την 21-05-2020 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Αρκαδίας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Την 24-05-2020 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :
  Α. ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :  
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος  
2. Α’   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Παναγιώτης  
3. Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία  
4. Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος  
5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία  
6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΥ Ειρήνη  
7. ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΟΥΡΗΣ Αναστάσιος  
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ ΚΟΪΝΗΣ Ιωάννης  
9. ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΩΝΗΣ Γεώργιος  
  Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων  
2. ΜΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης  
3. ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος  

.

S E R V O   P E R   A M I K E C O

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1