Νέο Δ.Σ της Τ.Δ.Ορεστιάδας

Φεβ 29, 2020

Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.  Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

* Την 27-2-2020, συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 26-2-2020, της Τ.Δ. (Ι.Ρ.Α.)Ορεστιάδας, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους Κ. Λύτρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1)  Π ρ ό ε δ ρ ο ς: ΛΥΤΡΑΣ  Κωνσταντίνος

2)  Α΄ Αντιπρόεδρος: ΖΑΒΡΑΚΗΣ  Χαράλαμπος

3)  Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  Μιχαήλ                                                                  

4)  Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ Λαμπρινή                                                                       

5)  Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  Απόστολος 

6)  Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ  Ελένη                                                              

7)  Ταμίας: ΓΚΑΚΙΔΗΣ  Αθανάσιος                                        

8)  Βοηθός Ταμία: ΜΠΙΜΠΕΡΛΗ  Πηνελόπη

9)  Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ  Γεώργιος

*  Εξελεγκτική Επιτροπή:

1) ΜΗΛΩΣΑΣ Τριαντάφυλλος

2) ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Σταύρος  

3) ΜΠΙΔΕΚΑΣ Πολυχρόνης

or1

or3

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1