Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Τ.Δ.Φθιώτιδας

Νοε 30, 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ…ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

                                                                Λαμία 25 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

             ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

                     Ικτίνου 2 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες της 21-11-2019 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής

               Επιτροπής της Τ.Δ. Φθιώτιδας «.

       Σας γνωρίζουμε ότι την 21-11-2019 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή μελών μας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Φθιώτιδας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Την 25-11- 2019 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :

           Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ         : ΧΑΨΑΣ Μενέλαος                        [6974930171]

2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ Γιούλη             [6973358735]                    

3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ Ιωάννης                 [6984170501]

4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Σωτήριος             [6974926788]

5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΠΑΝΑΚΗ Δήμητρα                   [6982627452]

6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. : ΚΑΡΒΕΛΗΣ Νικόλαος                 [6972777524]

7. Τ Α Μ Ι Α Σ                 : ΠΑΤΗΘΡΑ Ιουλία                        [6944868448]

8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ       : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δημήτριος            [6974940624]

9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναστάσιος           [6982128900]

           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΕΡΝΙΚΑΣ Χαράλαμπος
  2. ΜΕΛΟΣ       : ΤΡΙΑΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Ευάγγελος
  3. ΜΕΛΟΣ       : ΤΣΕΛΗΣ Κων/νος

           Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

S E R V O   P E R   A M I K E C O

           Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

     ΧΑΨΑΣ Μενέλαος                           ΣΠΑΝΑΚΗ Δήμητρα

IMG 4570

IMG 4623

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ