7η Τακτική Γ.Σ. της Σ.Ε.Α.Υ. Ορεστιαδας

Μαϊ 20, 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

* Την 17-5-2019, μετά από τιμητική πρόσκληση, η Τ.Δ. συμμετείχε στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας (Σ.Ε.Α.Υ.Ο.), στην οποία ο Πρόεδρος κ. ΛΥΤΡΑΣ απηύθυνε χαιρετισμό.

* Επίσης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Αθανάσογλου, δραστήριο μέλος της Τ.Δ. Ορεστιάδας, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. και μοίρασε σχετικά έντυπα.

P1070504

P1070540

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ