Συγκρότηση νέου Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Φωκίδας

Ιουν 17, 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
   ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

   Άμφισσα,  15  Ιουνίου  2018


ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ΔΕΑ
                        Ικτίνου 2 - Αθήνα


ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες της 05-06-2018, για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της  Τ.Δ. Φωκίδας».

       Σας γνωρίζουμε ότι την 05-06-2018 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή μελών μας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας, από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
         Την 13-06-2018, συνήλθε το Δ.Σ. στην έδρα της Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα,  ως  κατωτέρω:

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ιδιότητα                        Ονοματεπώνυμο                               Τηλέφωνο
Πρόεδρος                        ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ  Ιωάννης                     6945554048                          
Α΄ Αντιπρόεδρος              ΣΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία               6973989486
Β΄ Αντιπρόεδρος              ΛΕΤΣΟΣ  Επαμεινώνδας                     6977667125
Γ΄ Αντιπρόεδρος              ΝΤΑΗΣ  Ιωάννης                               6936018613
Γενικός Γραμματέας         ΖΩΜΕΝΟΣ  Ανάργυρος                       6948288773
Αναπλ  Γεν. Γραμματέα    ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ  Γεώργιος                        6932401090
Ταμίας                           ΣΤΕΡΓΙΟΥ  Νικόλαος                           6939845815
Αναπληρωτής  Ταμία       ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ  Δημήτριος                   6948743809
Αρμόδιος  Δημ. Σχέσεων  ΜΑΝΑΝΑΣ  Ιωάννης                           6974223877

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιδιότητα                         Ονοματεπώνυμο                                 Τηλέφωνο
Πρόεδρος                       ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ  Ανδρέας                    6947865037                          
Μέλος                            ΤΖΙΝΑΒΟΣ  Ηλίας                             6936064618
Μέλος                            ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  Κυριάκος                   6948501739

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
S E R V O   P E R   A M I K E C O

                          Ο  Πρόεδρος                                              Ο  Γεν. Γραμματέας
               ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ     Ιωάννης                             ΖΩΜΕΝΟΣ    Ανάργυρος

IMG 2716IMG 2717

IMG 2719IMG 2721

IMG 2722IMG 2723

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ