ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ I.P.A. ΦΩΚΙΔΑΣ

Μαϊ 24, 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ I.P.A. ΦΩΚΙΔΑΣ

                                                                                                                                                                              Άμφισσα   24   Μαΐου   2018

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ/Δ.Ε.Α.

                          
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.-Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, προγραμματίσθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 15,34,40 και 41 του καταστατικού της Δ.Ε.Α., την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00΄, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου της Δ.Α. Φωκίδας, με θέματα:                     

   1)Εκλογή  Προεδρείου  Γεν. Συνελεύσεως.

   2)Πεπραγμένα - Απολογισμός Δ.Σ. (κ. Πρόεδρος)

   3)Έγκριση   ισολογισμού έτους  2017 – έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής.

   4)Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. από κάθε ευθύνη. (κ. Ταμίας)

   5)Αρχαιρεσίες την Τρίτη  29 Μαΐου 2018, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

   6.Λοιπά θέματα.

-Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενημέρωση, την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 και από ώρες 08.30΄  έως 09.30΄ στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της Δ.Α. Φωκίδας και στη συνέχεια αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, από ώρες 10:00΄ έως  17:00΄ στο γραφείο της Δ.Ε.Α. Τ.Δ. Φωκίδας.

2.-Παρακαλούνται όλα τα μέλη μας, για την καθολική τους συμμετοχή στην ανωτέρω συνέλευση και την εκδήλωση επιθυμίας υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

-Αιτήσεις υποψηφιοτήτων, υποβληθούν έως και 28 Μαΐου 2018 και ώρα  15:00΄, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας Διοίκησης.

3.-Κατά την ψηφοφορία, όλα τα μέλη, εν ενεργεία και εν αποστρατεία πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας μέλους της I.P.A.       

4.-Για  τα  εν  αποστρατεία μέλη  μας,  θα  γίνονται  εισπράξεις  συνδρομών,  την  ημέρα  της  Γενικής  Συνελεύσεως.

                                          

                                                               Με    εκτίμηση

                                                                                         SERVO  PER  AMIKECO
               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

        ΠΑΣΧΑΛΗΣ      Γρηγόριος                                     ΚΩΣΤΑΚΟΣ   Αθανάσιος

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ