Ονομασία νέων Αστυφυλάκων ΤΔΑ Διδυμοτείχου

Οκτ 04, 2017

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ( 22 )                                Ορεστιάδα  2  Οκτωβρίου  2017  
                                                 Π Ρ Ο Σ: ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                 Ικτίνου 2 – 10552  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

    Σας γνωρίζουμε (περιληπτικά) ότι:

1) Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας ΛΥΤΡΑΣ, μετά από σχετική ονομαστική πρόσκληση, παρέστη εκπροσωπώντας την Τ.Δ., την 1-10-2017, στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, στην τελετή Ονομασίας – Απονομής Πτυχίων νέων Αστυφυλάκων, 19ης εκπαιδευτικής σειράς 2015-2017.

2) Σας στέλνουμε 1 φωτογραφία (υπ’ αριθ. 1) για δημοσίευση στο περιοδικό Νέα της i.p.a.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1) Περιοδικό « νέα της ipa »
2) Υπεύθυνο έκδοσης, για γνώση, κλπ. ενέργειες
3) Υπεύθυνο ιστοσελίδας κ. Παπά
     Με 4 φωτογραφίες για σχετική δημοσίευση
4) Μέλη Τ.Δ. Ορεστιάδας

Έκθεση εικόνων

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1