Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δράση Τ.Δ.Πιερίας στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπω.

Αυγ 05, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κατερίνη, 01  Αυγούστου  2017     
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Θέμα : Θεία  Λειτουργία - Πεζοπορία  στην  κύρια (παλαιά)  μονή του  Αγίου  Διονυσί ου  του  εν  Ολύμπω

      Το  Σάββατο  29  Ιουλίου  2017,  ολοκληρώθηκε  με  μεγάλη  επιτυχία  η  πρώτη  δράση  της  Τ.Δ.  μας ,  καθότι  η  συμμετοχή  ήταν  πέραν  από  κάθε  αναμενόμενο .  Συγκεκριμένα  πραγματοποιήθηκε  το  άνοιγμα  της  κύριας  (παλαιάς )  Μονής  του  Αγίου  Διονυσίου  του  εν  Ολύμπω  και  διενεργήθηκε  θεία  λειτουργία  από  τον  πατέρα  Ευφραίμ,  τον  οποίο  και  ευχαριστούμε  για  την  άμεση  ανταπόκριση  του ,  στο  κάλεσμά  μας.      

Το  νεοεκλεγέν  Δ.Σ.  της  Τ.Δ.  μας  ευλογήθηκε  για  τα  νέα  του  καθήκοντα,  καθώς  επίσης  και  ό λοι  οι  παρευρισκόμενοι  έλαβαν  την  ευλογία  της   Θείας  λειτουργίας,  η  οποία   τελέστηκε  σε  κλίμα  γαλήνιο  και  μοναστηριακό.    

     Το  πρόγραμμα  ακολούθησε  μεγάλο ς  αριθμός  μελών  μας  με  τις  οικογ ένειές  τους  και  φίλων  αυτών. 

Τέλος  το  Δ.Σ.  μας,  εκφράζει  τις  ιδιαίτερες  ευχαριστίες  του  στον  Διευθυντή  της  Διεύ θυνσης  Αστυνομίας  Πιερίας  Κο .  ΤΖΗΜΑ  Γεώργιο ,  ο  οποίος  παρευρέθη  στην  εκδήλωσή  μας  και  έδ ειξε  με  τον  τρόπο  αυτό,  ότι  αποτελεί  εμπράκτως  αρωγός  και  υποστηρικτής  της  Τ.Δ.  Πιερίας / Δ.Ε.Α. . 

    " Servo  per  Amikeco " "Υπηρετώ  δια  της  Φιλίας"

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
  Ο  Γεν.  Γραμματέας ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος