Δράση Τ.Δ.Πιερίας στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπω.

Αυγ 05, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κατερίνη, 01  Αυγούστου  2017     
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Θέμα : Θεία  Λειτουργία - Πεζοπορία  στην  κύρια (παλαιά)  μονή του  Αγίου  Διονυσί ου  του  εν  Ολύμπω

      Το  Σάββατο  29  Ιουλίου  2017,  ολοκληρώθηκε  με  μεγάλη  επιτυχία  η  πρώτη  δράση  της  Τ.Δ.  μας ,  καθότι  η  συμμετοχή  ήταν  πέραν  από  κάθε  αναμενόμενο .  Συγκεκριμένα  πραγματοποιήθηκε  το  άνοιγμα  της  κύριας  (παλαιάς )  Μονής  του  Αγίου  Διονυσίου  του  εν  Ολύμπω  και  διενεργήθηκε  θεία  λειτουργία  από  τον  πατέρα  Ευφραίμ,  τον  οποίο  και  ευχαριστούμε  για  την  άμεση  ανταπόκριση  του ,  στο  κάλεσμά  μας.      

Το  νεοεκλεγέν  Δ.Σ.  της  Τ.Δ.  μας  ευλογήθηκε  για  τα  νέα  του  καθήκοντα,  καθώς  επίσης  και  ό λοι  οι  παρευρισκόμενοι  έλαβαν  την  ευλογία  της   Θείας  λειτουργίας,  η  οποία   τελέστηκε  σε  κλίμα  γαλήνιο  και  μοναστηριακό.    

     Το  πρόγραμμα  ακολούθησε  μεγάλο ς  αριθμός  μελών  μας  με  τις  οικογ ένειές  τους  και  φίλων  αυτών. 

Τέλος  το  Δ.Σ.  μας,  εκφράζει  τις  ιδιαίτερες  ευχαριστίες  του  στον  Διευθυντή  της  Διεύ θυνσης  Αστυνομίας  Πιερίας  Κο .  ΤΖΗΜΑ  Γεώργιο ,  ο  οποίος  παρευρέθη  στην  εκδήλωσή  μας  και  έδ ειξε  με  τον  τρόπο  αυτό,  ότι  αποτελεί  εμπράκτως  αρωγός  και  υποστηρικτής  της  Τ.Δ.  Πιερίας / Δ.Ε.Α. . 

    " Servo  per  Amikeco " "Υπηρετώ  δια  της  Φιλίας"

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
  Ο  Γεν.  Γραμματέας ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ