Νεο Διοικητικό Συμβούλιο στην Τ.Δ.Καστοριάς

Μαϊ 16, 2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριά 15 Μαϊου 2017
 
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες της 13 Μαϊου 2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. Καστοριάς»
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 13 Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή δεκάδων μελών μας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Καστοριάς από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 15 Μαϊου 2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: ΤΣΙΟΛΑΣ Πέτρος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΕΡΑΣΗ Αναστασία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος
Αναπλ. Γραμματέας: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
Ταμίας: ΠΙΣΜΙΡΗΣ Θεόδωρος
Αναπλ. Ταμία: ΝΙΚΟΥ Μιχαήλ
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΒΟΓΟΓΙΑΣ Αργύριος
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Βασίλειος
Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτης
Μέλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ευστρατία

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1