Νεο Διοικητικό Συμβούλιο στην Τ.Δ.Κυκλάδων

Μαϊ 15, 2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
8-5-2017
ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες της 2-5-2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
 
Σας γνωρίζουμε ότι την 2-5-2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Κυκλάδων από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 7-5-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΕΛΕΛΗ Αναστασία
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ Λάμπρος
Γεν. Γραμματέας: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ
Αναπλ. Γραμματέας: ΖΟΛΩΤΑΚΗΣ Θεόδωρος
Ταμίας: ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Βάιος
Αναπλ. Ταμίας: ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ Κων/νος
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Δημήτριος
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Πρόεδρος: ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κων/νος
Μέλος: ΜΑΪΝΑΣ Βασίλειος
Μέλος: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Χρήστος
                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος-ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης             Ο Γ. Γραμματέας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβράμ

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1