Νεο Διοικητικό Συμβούλιο στην Τ.Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ

Μαϊ 06, 2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνη 4 Μαϊου 2017
 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης».
Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών μας οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης.
Την 02 Μαΐου 2017 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα με

την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή

Α΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης

Β΄ Αντιπρόεδρος: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης

Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΝΤΗΣ Χρήστος

Γενικός Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΤΣΙΑΚΑΤΟΥΡΑΣ Δημήτριος

Ταμίας: ΠΟΥΛΙΟΣ Δημήτριος

Αναπληρωτής Ταμία: ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος

Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΓΕΩΡΓΑΚΗ Ιφιγένεια

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Πρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κων/νος

Μέλος: ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΛΙΛΙΟΥ Βασιλική

Μέλος: ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ Ιωάννης

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή     Η Γ. Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

newgif 2020 08

prosfores 1