Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Δ.Αιτωλίας

Απρ 24, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

    

Μεσολόγγι 21 Απριλίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 03 Μαρτίου   2017,   για την ανάδειξη νέου Διοικητικoύ Συμβoυλioυ και Eξελεγκτικής Eπιτρoπής, 3ετούς θητείας της Toπικής  Διoiκησης Αιτωλίας, της Διεθνούς Ένωσης  Aστυνoμικών, τo NEΟ ΔΙΟΙKHTΙKΟ ΣYMBΟYΛΙΟ συγκρoτήθηκε σε Σώμα  το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 με την κάτωθι σύνθεση:


ΔΙOΙΚΗTΙKO ΣYMBOYΛΙO

Πρόεδρος:  ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
A' Aντιπρόεδρος: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης
B' Aντιπρόεδρος: ΧΑΪΚΑΛΗΣ Δημήτριος
Γ' Aντιπρόεδρος: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: ΜΠΑΛΑΣΚΑ Βασιλική
Αναπληρωτής  Γεν. Γραμματέας:ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος  
Tαμiας: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Ταμίας: ΜΙΧΟΣ Γεώργιος
Αρμόδιος Δημoσiων Σχέσεων:ΤΣΟΠΑΝΑΣ Αντώνιος

    
SERVO PER AMIKECO
«Υπηρετώ δια της φιλίας»    
Ο   Πρόεδρος             Η  Γενική Γραμματέας
ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος     ΜΠΑΛΑΣΚΑ Βασιλική

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ