Νεο Διοικητικό Συμβούλιο στην Τ.Δ.Μαγνησίας

Απρ 21, 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
HELLENIC NATIONAL SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
LOCAL ADMINISTRATION OF MAGNESIA VOLOS
ΜΗ   ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ- N.G.O


    

Βόλος 21 Απριλίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 07 Απριλίου  2017,  στο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικoύ Συμβoυλioυ και Eξελεγκτικής Eπιτρoπής, 3ετούς θητείας της Toπικής  Διoiκησης Μαγνησίας, της Διεθνούς Ένωσης  Aστυνoμικών, τo NEΟ ΔΙΟΙKHTΙKΟ ΣYMBΟYΛΙΟ συγκρoτήθηκε σε Σώμα  την  Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 με την κάτωθι σύνθεση:
ΔΙOΙΚΗTΙKO ΣYMBOYΛΙO

Πρόεδρος:  ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος
A' Aντιπρόεδρος: ΚΟΙΛΙΑΣ Κωνσταντίνος
B' Aντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
Γ' Aντιπρόεδρος: ΓΚΛΕΚΑΣ Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: ΠΑΓΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής  Γεν. Γραμματέας:  ΒΗΚΑ Ελένη
Tαμiας: ΡΗΓΑΣ Βάιος
Αναπληρωτής Ταμίας: ΚΟΧΥΛΑΣ Ιωάννης
Αρμόδιος Δημoσiων Σχέσεων: ΝΕΡΟΚΡΑΤΗ Καλλιόπη

EΞEΛEΓKTΙKH EΠΙTPOΠH:

Πρόεδρος: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  Βασίλειος
Μέλος: ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Παρασκευάς
Μέλος:  ΤΖΑΝΟΣ  Ορθόδοξος

    
SERVO PER AMIKECO
«Υπηρετώ δια της φιλίας»    
Ο   Πρόεδρος ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος        Ο  Γενικός Γραμματέας ΠΑΓΩΝΗΣ   Κων/νος

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ