Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Δ.Ευρυτανίας

Απρ 13, 2017

INTERNATIONAL    POLICE     ASSOCIATION
       ΔΙΕΘΝΗΣ            ΕΝΩΣΗ         ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
          ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – HELLENIC NATIONAL SECTION
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                                                                                            Καρπενήσι  12-04-2017
                                                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                                        ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                                                              Ικτίνου 2 Τ.Κ 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Εκλογές Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας

       Σας γνωρίζουμε ότι την 06-04-2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας με τις οποίες εκλέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.
       Την 10-04-2017 συνήλθε το Δ.Σ στην έδρα της Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα με μυστική ψηφοφορία από τους:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

                                                 ΤΗΛΕΦΩΝΟ      σταθερό               κινητό
1.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας                             22370-80710        6976777572
2.-Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Ολυμπία               22370-24437        6978772989
3.-Β ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΦΥΚΑΣ   Γεώργιος                  22370-89170        6947272134
4.-Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΦΥΚΑΣ Κωνσταντίνος              22370-80633       69733302955
5.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ:  ΤΣΙΑΜΑΚΗ Ελένη              22370-23976       6977838504
6.-ΒΟΗΘ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης    22370-89170       69781876377
7.-ΤΑΜΙΑΣ:  ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ Δημήτριος                        22370-80061       6973-358740
8.-ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ:  ΧΑΒΕΛΟΣ Αθανάσιος                    22370-80792       6983719880
9.-ΑΡΜ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ: ΡΗΓΑΣ  Γεώργιος                     22370-61066       6970425273
                                                                                                                                         
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
      


                                                                                    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Στέφανος         22370-24392                  6984296886
2.-ΜΕΛΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Πέτρος                    22370-25787                  6977990744
3.-ΜΕΛΟΣ: ΛΑΘΥΡΗΣ Κωνσταντίνος             22370-80370                  6978976488

            Αγαπητοί  συνάδελφοι,
     Θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


        ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας                                                           ΤΣΙΑΜΑΚΗ Ελένη
            
           
                      

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ