Νέο Διοικητικο Συμβούλιο στην Τ.Δ.ΛΕΣΒΟΥ

Απρ 08, 2017

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION                   
    ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ    
         Μη Κυβερνητική Οργάνωση
      Τοπική Διοίκηση Λέσβου

                                                                                            
                                                                                 
                                                                              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Νέο Δ.Σ. I.P.A. Λέσβου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών»


   Σας γνωρίζουμε ότι από τις εκλογές που έγιναν στις 7 Απριλίου 2017, προέκυψε το παρακάτω  Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική  Επιτροπή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος  :                       ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης               
Α΄ Αντιπρόεδρος :    ΞΕΝΟΣ Κωνσταντίνος             
Β΄ Αντιπρόεδρος :   ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Μιχαήλ
Γ΄ Αντιπρόεδρος   : ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας:   ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης
Βοηθ. Γεν. Γραμ. :   ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ Αποστόλης    
Ταμίας :    ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ Φωκίων         
Βοηθός Ταμία:    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος
Yπ. Δημ. Σχέσεων: ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σαράντος  

Αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ελευθέριος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΚΑΛΗ Χρύσα
ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ηλίας
ΜΕΛΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΔΗΣ Μιχαήλ

τα μέλη του νεοεκλεγεντος Δ.Σ. και Ε.Ε. ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη μας για την προσέλευση τους και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στους υποψηφίους και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να εκπροσωπήσουμε την Ένωση μας ,με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας

ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης       ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ