Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ(ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Μαρ 27, 2017

I N T E R N A T I O N A L  P O L I C E  A S S O C I A T I O N
                ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

                                
Καρδίτσα, 27 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αρχαιρεσίες Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Καρδίτσας (I.P.A.) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Eλεγκτικής Επιτροπής».

    Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών(I.P.A.) που έγιναν την 17η Μαρτίου 2017, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017.
    Πρόεδρος της Τ.Δ. Καρδίτσας επανεκλέχθηκε ο Γεώργιος Ζαρχανής. Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Πρόεδρος                         ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων
Β΄ Αντιπρόεδρος    ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας
Γ΄ Αντιπρόεδρος    ΓΚΙΝΗΣ Πέτρος
Γενική Γραμματέας    ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος
Βοηθ. Γεν. Γραμματέα    ΤΑΣΙΚΑΣ Γεώργιος
Ταμίας     ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Βοηθός Ταμία    ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Yπ. Δημ. Σχέσεων    ΣΕΜΠΡΟΣ Δημήτριος


και για την ελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος                     ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος
Μέλος     ΤΣΙΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης
Μέλος     ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος


SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της Φιλίας)
                       
                           Για το Δ.Σ.
        Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς                                                       Ο Γεν. Γραμματέας    
                                      

       Γεώργιος ΖΑΡΧΑΝΗΣ                                                  Νικόλαος ΓΟΥΣΙΑΣ
                                                              

ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ