Χαλκιδική

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διεύθυνση

 Χαρίλαου Τρικούπη 41

ΤΚ

 63100

Πόλη

 Πολύγυρος Χαλκιδικής

Τηλ

 23710 21637

Fax

 23710 24460

Ιστοσελίδα

 

email

dimpall2011@hotmail,com

 την 25η Ιανουαρίου 2016 συνήλθε το Δ.Σ . και συγκροτήθηκε σε σώμα ,ως παρακάτω:

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος
     6944388935
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός
     6947684839
3.  Β’ Αντιπρόεδρος   ΠΕΙΡΑΛΗΣ Χρήστος     6975858969
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια      6971810819
5.  Γεν. Γραμματέας  ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης
    6977592078
6. Μέλος  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος
     6945590031
7.  Ταμίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θωμαή      6977579022
8.  Μέλος  ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
     6936 791977
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος      6942058134

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αστέριος
2.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας
3.  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ιωάννης

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΖΙΧΝΑΛΗ Αγγελίνα      
2.  Μέλος  ΑΓΓΕΛΗΣ Γεώργιος      
3.  Μέλος  ΤΕΚΙΔΗΣ Σάββας      

 

Έκθεση εικόνων