Φλώρινα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ

Διεύθυνση

Ιωάννου Τρύπη 1

ΤΚ

 53100

Πόλη

 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλ

 

Fax

 2385022202

Ιστοσελίδα

 

email

 

 την 25η Ιουνίου  2020 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα , ως παρακάτω

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ Παρασκευή      6947298923
2.  Α’  Αντιπρόεδρος ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος       6977096777
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης      6942502106
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος ΓΑΖΗΣ Βασίλειος     6949948627
5.  Γεν. Γραμματέας  ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αθηνά     6932300039
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ. ΧΑΤΖΗΣ Παντελής      6972252376
7.  Ταμίας ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής      6984630610
8.  Βοηθός Ταμία ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αθηνά      6932300039
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΔΙΒΙΟΣ Ιωάννης     6958004088

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος
  • ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης
     
2.  Μέλος  
  • ΜΟΥΛΕΛΗ Αικατερίνη
     
3.  Μέλος  
  • ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Μάρκος