Σέρρες

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ

Διεύθυνση :

 Κερασούντος 3

ΤΚ :

 62123

Πόλη :

 Σέρρες

Τηλ :

 23210-90800

Fax :

 23210-90928

Ιστοσελίδα :

 

email :

 

 την 28η Απριλίου 2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως παρακάτω:

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος  23210-90800   6947522617
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΧΡΑΠΑΣ Παντελής      6946505019
3.  Β’ Αντιπρόεδρος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Ελευθερία      6972604159
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μαρία      6934502628
5.  Γεν. Γραμματέας ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης      6945702592
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος      6945590075
7.  Ταμίας  ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ζήσης      699900100
8.  Βοηθός Ταμία  ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Χρήστος      6946683713
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ Μόσχος      6932340939

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος      
2.  Μέλος  ΤΕΡΖΗΣ Πολυζώης      
3.  Μέλος  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κυριάκος