Ροδόπη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Διεύθυνση :

 Λ. Δημοκρατίας 3

ΤΚ :

 69100

Πόλη :

 Κομοτηνή

Τηλ :

 25310-83276 και 83334

Fax :

 25310-83335

Ιστοσελίδα :

 

email :

 

 την 30 Νοεμβρίου 2014 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως παρακάτω :

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΣΚΕΥΑ Ζωή      6948752828
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΒΑΒΑΪΤΗΣ Σταύρος      6948752828
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ      6946903900
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΠΑΛΠΑΝΗΣ Αλκιβιάδης      6946319102
5.  Γεν. Γραμματέας  ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ Δημήτριος      6977771115
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΣΜΥΛΑΝΗΣ Χρήστος      6932573736
7.  Ταμίας  ΖΑΪΚΟΣ Χαράλαμπος      6977543757
8.  Βοηθός Ταμία  ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ Ηλίας      6948204700
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΚΑΜΑΡΓΙΟΥ Μαρία      6946686248

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΒΛΑΧΑΚΗΣ Θεοδόσιος      
2.  Μέλος  ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος      
3.  Μέλος  ΔΡΟΣΟΣ Χαράλαμπος