Πρέβεζα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑ

Διεύθυνση :

Λ. Ιωαννίνων 200

ΤΚ :

 48100

Πόλη :

 ΠΡΕΒΕΖΑ

Τηλ :

 

Fax :

 2682027326

Ιστοσελίδα :

 

email :

 

 Την 3  Απριλίου 2016  συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα , ως παρακάτω :

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής  2682089545    6947793942
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δημήτριος      
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΜΠΑΛΑΓΚΑ Αναστασία      6939501525
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΚΑΨΑΛΗΣ Αθανάσιος      6976348528
5.  Γεν. Γραμματέας  ΚΟΣΜΑΣ Χρήστος  2682089547    6977535112
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ Αθανάσιος      6974338324
7.  Ταμίας  ΖΟΥΠΑΝΟΥ Ιωάννα      
8.  Βοηθός Ταμία ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ Ευαγγελία      
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Λάμπρος      6978873212

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ      
2.  Μέλος  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
3.  Μέλος  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ