Μαγνησία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Διεύθυνση

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 179

ΤΚ

 38221

Πόλη

 ΒΟΛΟΣ

Τηλ

 

Fax

 

Ιστοσελίδα

 

email

 

την 10η Απριλίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως παρακάτω

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος      6937080150
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΚΟΙΛΙΑΣ Κωνσταντίνος      
3.  Β’ Αντιπρόεδρος ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος      
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΓΚΛΕΚΑΣ Ιωάννης      
5.  Γεν. Γραμματέας  ΠΑΓΩΝΗΣ Κωνσταντίνος      6945793974
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΒΗΚΑ Ελένη      
7.  Ταμίας  ΡΗΓΑΣ Βάιος      
8.  Βοηθός Ταμία  ΚΟΧΥΛΑΣ Ιωάννης      
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΝΕΡΟΚΡΑΤΗ Καλλιόπη      

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Βασίλειος      
2.  Μέλος  ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Παρασκευάς      
3.  Μέλος  ΤΖΑΝΟΣ Ορθόδοξος