Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εύβοια

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑ

Διεύθυνσηempty10x10

 

ΤΚempty10x10

 

Πόληempty10x10

 

Τηλempty10x10

 

Faxempty10x10

 

Ιστοσελίδαempty10x10

 

emailempty10x10

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
empty10x10Τίτλος Δ.Σ. empty10x10Ονοματεπώνυμο empty10x10Τηλ. Εργασίαςempty10x10 empty10x10Τηλ. Οικίαςempty10x10 empty10x10Κινητό Τηλ.empty10x10
1.  Πρόεδρος        
2.  Α’  Αντιπρόεδρος        
3.  Β’ Αντιπρόεδρος        
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος        
5.  Γεν. Γραμματέας        
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.empty10x10        
7.  Ταμίας        
8.  Βοηθός Ταμία        
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων        

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
empty10x10Ονοματεπώνυμοempty10x10
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
empty10x10Τίτλος Δ.Σ.empty10x10 empty10x10Ονοματεπώνυμοempty10x10 empty10x10Τηλ. Εργασίαςempty10x10 empty10x10Τηλ. Οικίαςempty10x10 empty10x10Κινητό Τηλ.empty10x10
1.  Πρόεδρος        
2.  Μέλος        
3.  Μέλος