Δωδεκάνησα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνσηempty10x10

 

ΤΚempty10x10

 

Πόληempty10x10

 ΡΟΔΟΣ

Τηλempty10x10

 

Faxempty10x10

 

Ιστοσελίδαempty10x10

 

emailempty10x10

 

 την 29/02/2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε  σε σώμα , ως παρακάτω :

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
empty10x10Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος      6932761648
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία      
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ      
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος      
5.  Γεν. Γραμματέας  ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία      6944343994
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Στυλιανός      
7.  Ταμίας  ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης      
8.  Βοηθός Ταμία  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ      
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων  ΚΑΨΑΛΗΣ Βασίλειος      

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΔΑΜΑΛΑΣ Θεόδωρος      
2.  Μέλος        
3.  Μέλος