Ακαρνανία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Διεύθυνση :

Κυριαζη

ΤΚ :

 30100

Πόλη :

 ΑΓΡΙΝΙΟ

Τηλ :

6978098833

Fax :

 2641022343

Ιστοσελίδα :

 

email :

 

 Την 2η ΙουΛίου 2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα,ως κατωτέρω :

Διοικητικό Συμβούλιο

 Α/Α
 Τίτλος Δ.Σ.  Ονοματεπώνυμο  Τηλ. Εργασίας
 Τηλ. Οικίας
 Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος ΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος      
2.  Α’  Αντιπρόεδρος  ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος      
3.  Β’ Αντιπρόεδρος  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Άγγελος      
4.  Γ’ Αντιπρόεδρος  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημησθένης      
5.  Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΥΒΑ Δήμητρα

     
6.  Βοηθός Γεν. Γραμμ.  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Παναγιώτης      
7.  Τ. Ταμίας

ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος

     
8.  Βοηθός Ταμία

 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος

     
9.  Αρμ.Δημ.Σχεσεων

 ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης

     

Αναπληρωματικά μέλη

 Α/Α
 Ονοματεπώνυμο
1.  
2.  
3.  

Ελεγκτική Επιτροπή

 Α/Α
Τίτλος Δ.Σ. Ονοματεπώνυμο Τηλ. Εργασίας Τηλ. Οικίας Κινητό Τηλ.
1.  Πρόεδρος  ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος      
2.  Μέλος

ΣΑΡΛΑΜΗ Μαγδαληνή

     
3.  Μέλος  ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Γεώργιος