29 Φεβρουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, συνεδρίασε την 28.2.2012 και πήρες τις παρακάτω αποφάσεις.