7 Σεπτεμβρίου 2011

7 Σεπτεμβρίου 2011Αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κατά τη συνεδρίαση της 7.9.2011.