18 Ιουλίου 2011

Αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κατά τη συνεδρίαση της 18.7.2011.