8 Ιουνίου 2011

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ιούνιος 2011