20ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΕΚΛΟΓΙΚΟ) 4-9/9/2012 ΙΣΡΑΗΛ

Ιουλ 29, 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το Εθνικό Τμήμα Ισραήλ / ΙΡΑ μας απέστειλε το βίντεο που ακολουθεί και
αφορά στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο 2012 στο EILAT.

 

IPA World Congress 2012

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩΝ