Ομάδες εργασίας στο 37ο Παγκόσμιο Συνέδριο

Ιουλ 29, 2016

Κατά τη διεξαγωγή του 37ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α. στο Βουκουρέστι , συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχε και το Ελληνικό Τμήμα , συμπεράσματα , αποφάσεις και πρακτικά αυτών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩΝ