Πρακτικά 37ου Παγκοσμίου Συνεδρίου

Ιουλ 29, 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας αποστέλουμε τα πρακτικά του 37ου Παγκοσμίου Συνεδρίου  που πραγματοποίηθηκε στο Βουκουρέστι 20-25 Σεπτεμβρίου 2011. όπως εσταλησαν απο το ΡΕΒ.
Με πορτοκαλί χρώμα μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις,εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έγιναν απο το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα δια του υπογράφοντος

Κυριάκος Κάρκαλης
Αν.Γεν Γραμματέας
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩΝ