INTERNATIONAL POLICE  ASSOCIATION

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

(ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ-ΝΠΙΔ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 8η  Σεπτεμβρίου 2014, αντιπροσωπεία του Εθνικού Τμήματος/ΔΕΑ και του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος / ΙΡΑ κ. Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ,  από τον Πρόεδρο του Ταμείου κ. Νικόλαο ΜΑΡΟΥΝΤΑ, τον Β΄ Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΑ κ. Βλάσση ΒΑΛΑΤΣΟ  και τη Γεν. Γραμματέα του Ταμείου κ. Έφη  ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επισκέφθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  τον Επιτελάρχη Αντ/γο κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστράτηγο κ. Δημήτριο ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ, τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Υποστράτηγο κ. Βασίλειο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,  τον Δ/τη Πληροφορικής  Α/Δ κ. Δεδεμάδη Γεώργιο, τον Δ/ντή της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών  Αστυν. Δ/ντή κ. Δημήτριο ΚΡΙΚΑ και τον Αστυν. Υποδ/ντή της Δ/νσης Οικονομικών κ. Αθανάσιο ΒΛΑΧΟ όπου και τους  ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες της ΔΕΑ και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.(ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ)

            Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα όπου ενημερώσαμε την ηγεσία  Σώματος για το κοινωνικό έργο της ΔΕΑ και την προσφορά αλληλεγγύης του Ταμείου. Όλοι άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δραστηριότητες του Ταμείου και της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και μας ευχαρίστησαν για την ενημέρωση.

Ο Επιτελάρχης  δέχθηκε με ικανοποίηση την ενημέρωση για την προσπάθεια που καταβάλλεται για την  ανακούφιση των συναδέλφων και των οικογενειών τους στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας. Υπεσχέθη να στηρίξει τη λειτουργία του Ταμείου από πλευράς του Σώματος και να συνδράμει  στην προβολή και την ενημέρωση των μελών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε η ηγεσία του Σώματος, για τις επικείμενες διεθνείς εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το Ελληνικό Τμήμα και συγκεκριμένα την 1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών  στο Ηράκλειο Κρήτης από 1 έως 5 Οκτωβρίου 2014, αλλά και τη θεσμοθέτηση διεθνούς συμποσίου μελών ΙΡΑ  στον Ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, κάθε 4 χρόνια κατά τις εκδηλώσεις αφής της Ολυμπιακής φλόγας. Εκδηλώσεις που απολαμβάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης και αποδοχής και προβάλουν διεθνώς τόσο το Εθνικό μας Τμήμα, όσο και την Ελληνική Αστυνομία και την πατρίδα μας.

Την ίδια ημέρα αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος / ΙΡΑ κ. Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ, τον Πρόεδρο του Ταμείου κ. Νικόλαο ΜΑΡΟΥΝΤΑ και τον Αν. Ταμία κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκη, είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα και τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού ΥΔΤ και ΠΠ κκ. Μαλακάτα Ευάγγελο και Κολοβό Γεώργιο και το μέλος του ΔΣ κ. Γουναλάκη Ιωάννη. Μέσα σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα του Ταμείου και της Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών στο Ηράκλειο. Οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών εξεδήλωσαν για άλλη μια φορά τη στήριξή τους στις πρωτοβουλίες του ΕΤ και του Ταμείου και τη βούλησή τους για ενεργή συμμετοχή.

                                         Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ                                       Ο Πρόεδρος ΙΡΑ

  Νικόλαος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ                                        Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

Αθήνα, 9-9-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία διεξήχθη το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙΡΑ στο Potsdam Γερμανίας, από 2-7 Σεπτεμβρίου 2014, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 60 χώρες.

Το Ελληνικό  Εθνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ.: Κυριάκο Κάρκαλη (εκπρόσωπο) και Ιωάννη Καραπατάκη, Νικόλαο Μαρούντα και Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκη (παρατηρητές)

Το εφετινό συνέδριο ήταν ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας για την Ένωσή μας, μιάς και έγιναν μεγάλες αλλαγές που αφορούν κυρίως στη διάρθρωση και λειτουργία του ΡΕΒ. Συγκεκριμένα:

    Το Permanent Εxecutive Βeurau – PEB (Μόνιμο εκτελεστικό γραφείο) μετονομάζεται σε International Εxecutive Βeurau IEB (Διεθνές Εκτελεστικό Γραφείο)
    Η θητεία του παγκοσμίου συμβουλίου, από τις επόμενες εκλογές, θα είναι πλέον τετραετής και όχι τριετής που ήταν μέχρι σήμερα.
    Οι τρείς αντιπρόεδροι αντικαθιστούνται πλέον από Προέδρους επιτροπών. Μόνον ένας εξ αυτών θα φέρει και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου (ορίζεται από την Γενική Συνέλευση)  και θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην απουσία του.
    Οι Ταμίες θα είναι πλέον δύο, με διακριτούς ρόλους και καθήκοντα
    Η θέση του Αν. Γραμματέα καταργείται και αντ’ αυτής, θεσμοθετείται θέση Επικεφαλής Διοίκησης
    Τέλος, η θέση του Γεν. Γραμματέα, παραμένει ως έχει.

Συνοπτικά λοιπόν η νέα σύνθεση του Διεθνούς Εκτελεστικού Γραφείου που θα προκύψει από τις εκλογές του 2015 θα έχει ως εξής:

    Πρόεδρος
    Γενικός Γραμματέας
    Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (ERC)
     Πρόεδρος Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων (IPC)
    Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (ISCC)
    Επικεφαλής Διοίκησης
    Ταμίας Οικονομικών
    Ταμίας Κοινωνικών

Επίσης ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για μία και μόνο θέση.

Με συντριπτική πλειοψηφία υπερψηφίστηκε η πρόταση του Ελληνικού Τμήματος, οι μέθοδοι εργασίας του ΙΕΒ (καθήκοντα μελών κλπ) να ορίζονται επακριβώς από τον Διεθνή Εσωτερικό κανονισμό

Το καταστατικό καθώς και ο Εσωτερικός Κανονισμός, δύνανται πλέον να τροποποιούνται κάθε χρόνο και όχι κάθε τρία χρόνια κατά τη διάρκεια το εκλογικού Συνεδρίου, όπως ίσχυε έως τώρα.

Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα Εθνικά Τμήματα, που συνεχίζουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν έως σήμερα.

Με συντριπτική πλειοψηφία επίσης, πέρασε και η πρόταση του Ελληνικού Τμήματος για θεσμοθέτηση διεθνούς συμποσίου στην Αρχαία Ολυμπία, με τη συμμετοχή μελών ΙΡΑ κατά τις εκδηλώσεις αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και την κάλυψη μέρους των εξόδων από τον Παγκόσμιο Ταμία.

Σκοπός της πρότασης μας, η προβολή του Ολυμπιακού Πνεύματος, των αρχών και των αξιών του Ολυμπισμού, τη δημιουργία διεθνούς Ολυμπιακού κινήματος μελών ΙΡΑ, την προβολή του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας και τη στήριξη του Ελληνικού Τμήματος στην παραμονή των εκδηλώσεων αφής της φλόγας στη γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώνων

Κατόπιν εισηγήσεως της ΤΔ Αχαΐας και πρότασης του Εθνικού  μας Τμήματος, κατά τις εργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου, βραβεύτηκαν με  εύφημο μνεία και απονομή σχετικού τιμητικού διπλώματος από το ΡΕΒ, οι συνάδελφοι κ.κ. Κάππος Ανδρέας και Πατέντας Κων/νος της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας Πατρών αντίστοιχα, για την ευσυνειδησία, το ζήλο και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη συνοδεία στο νοσοκομείο  δίχρονου παιδιού,  το οποίο κινδύνευσε από βέβαιο θάνατο, εξαιτίας πνιγμού κατά τη διάρκεια του φαγητού. Οι συνάδελφοι είχαν εκπαιδευτεί για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ιδιωτικά και με δική τους πρωτοβουλία. Η Ένωσή μας αισθάνθηκε ότι όφειλε την ελάχιστη αυτή αναγνώριση ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στους εκλεκτούς αυτούς συναδέλφους μας

Σε πανηγυρικό κλίμα έγινε και η επίσημη εισδοχή στην ΙΡΑ των τμημάτων Καζακστάν, Μαυροβουνίου και ΠΓΔΜ, όπου έλαβαν τα πιστοποιητικά και τη σημαία της ΙΡΑ.

Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και του συνεδρίου, άπαντες υπήρξαν ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναφορά του ονόματος της ΠΓΔΜ, έχοντας ως καλό αποτέλεσμα να αποφευχθούν  τυχόν παρεξηγήσεις.

Η αντιπροσωπεία μας στο περιθώριο του Συνεδρίου, συνομίλησε με όλες τις Εθνικές αντιπροσωπείες, αντάλλαξε απόψεις για το μέλλον και την λειτουργία της ΙΡΑ και αναθέρμανε τις σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή των επικείμενων διεθνών εκδηλώσεων μας, ήτοι της 1ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Γυναικών ΙΡΑ που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο από 1- 5 Οκτωβρίου (κατά τα δύο προηγούμενα παγκόσμια συνέδρια είχαν γίνει εκτενείς παρουσιάσεις )και του Ολυμπιακού Συμποσίου που θα γίνει το 2016

Το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο, το οποίο θα είναι και εκλογικό, θα λάβει χώρα από 12- 18 Οκτωβρίου 2015 στη Λεμεσό. Σε ειδική τελετή, η οποία έγινε την αποχαιρετιστήρια βραδιά, το αδελφό Κυπριακό Τμήμα, έλαβε τη σημαία σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Κυριάκος Κάρκαλης

Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

3η Συνάντηση Τ.Δ. IPA Θεσσαλίας

Το διήμερο 13/14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση των τοπικών διοικήσεων ΙΡΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης διήμερης εκδρομής της Τ.Δ. Καρδίτσας στην Ι.Μ. Σπηλιάς, στα πανέμορφα βουνά της Αργιθέας. Η συμμετοχή στις εργασίες της συνάντησης είναι δυνατή για όσους φίλους άλλων τοπικών διοικήσεων επιθυμούν να παρευρεθούν. Το κόστος για τα μέλη της ΙΡΑ είναι 10 € και περιλαμβάνει τη μετακίνηση, τη διανυκτέρευση και 2 γεύματα εντός του Μοναστηριού.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΣΑΜΟΥ
ΑΝΩ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ - ΤΗΛ.


προς: IPA Θεσσαλονίκης
Επιστολή του επίτιμου μέλους ΙΡΑ Θεσσαλονίκης - Γεωργίου Αβραμίδη
Ανάμικτα συναισθήματα
Με ανάμικτα συναισθήματα από της τελευταίες εξελίξεις του Δ.Σ. της IPA Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο φίλος και αδερφός ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας για προσωπικούς λόγους, και γνωρίζοντας σχεδόν όλοι την μεγάλη προσφορά του στην ΙΡΑ και το SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της Φιλίας) που αναγνωρίζουν όλοι! ακόμα και οι "αντίπαλοί του" που τον σέβονται και νιώθουν την ασφάλεια της σιγουριάς στα δύσκολα θέματα που χρειαζόταν έμπειρους και δίκαιους να τα χειριστούν.
θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που γνώρισα πίστεψα στήριξα και συνεργάστηκα με τον εξαίρετο αυτόν άνθρωπο φίλο και στη συνέχεια αδερφό Ηλία ΒΑΣΙΛΑΚΗ και του εύχομαι ο Θεός να χαρίζει στον ίδιο και την οικογένειά του απλόχερα υγεία και επιτυχίες σε όλα όσα του έχουν ανατεθεί μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης.
Εύχομαι επίσης στο εντιμότατο Δ.Σ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και τον νέο πρόεδρο Βασίλη ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ καλή επιτυχία στη συνέχεια που δείχνουν οι δρόμοι και οι διαδρομές που χάραξε ο Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ.
SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Θέλω να γνωρίζετε πως είμαι δίπλα σας, και στηρίζω της αποφάσεις σας!
Το επίτιμο μέλος ΙΡΑ Θεσσαλονίκης  -  Γεώργιος Αβραμίδης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ I.P.A.
katsaropoulosΑγαπητέ φίλε Ηλία,

Ήταν και είναι ιδαίτερη τιμή για μένα η μακρόχρονη συνεργασία μας (με ή χωρίς τριβές) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Δ.ΕΑ. Η πολύχρονη άξια εκλογή σου στο τιμόνι της 2ης μεγαλύτερης ΤΔ της Ελλάδος, οι δράσεις που πραγματοποίησες μαζί με άξιους συνεργάτες σου και η πολυποίκιλη προσφορά σου στην Δ.Ε.Α. χαρακτηρίζουν την λαμπρή πορεία σου.  Είμαι σίγουρος οτι η μελλοντική συνεργασία μας και η φιλία μας, απ' όποιο πόστο και αν κατέχουμε, θα είναι συνεχής και έντιμη.
Η απόφαση που πήρες δεν με χαροποιεί, όμως ο άξιος και έντιμος αντικαταστάτης σου είμαι σίγουρος οτι θα ακολουθήσει την δική σου λαμπρή πορεία και θα βάλει και αυτός το δικό του λιθαράκι, ώστε η ΤΔ Θεσσαλονίκης να συνεχίσει τις δραστηριότητες εκείνες που προάγουν τη φιλία, την αλληλεγγύη και την προσφορά στο συνάδελφο αστυνομικό και την κοινωνία.
Εύχομαι εκ βάθους καρδιάς ο Θεός να χαρίζει σε εσένα και την οικογένειά σου υγεία, φώτιση, υπομονή και επιτυχίες σε όποιες δραστηριότητες αποφασίσεις να ασχοληθείς.
Εύχομαι επίσης στον αγαπητό φίλο και ΝΕΟ πρόεδρο Βασίλη ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, υγεία, δύναμη και προκοπή.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Georgios KATSAROPOULOS

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΔΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας και σας εύχομαι καλή διαμονή.

Κλείνοντας την τριετή θητεία του παρόντος Δ.Σ. θα σημειώσω ενδεικτικά τις σημαντικότερες στοχευμένες ενέργειες, οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο και την ιστορική πορεία της Ένωσής μας .

    1. Συνεργαστήκαμε με την Πολιτική & Φυσική Ηγεσία του Σώματος , όχι μόνο για τη ΔΕΑ αλλά και για το Ταμείο .
    2.Υλοποιήθηκε από το Υπουργείο η πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία των Αστυνομικών φαρμακείων στις Δ/νσεις Υγειονομικού.
    3.Υλοποιήσαμε την απόφαση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων τύπου πιστωτικής κάρτας.
    4.Ζητήσαμε τη θεσμοθέτηση διεθνούς συμποσίου κάθε 4 χρόνια στην Αρχαία Ολυμπία με την ευκαιρία των εκδηλώσεων της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας με τίτλο: ‘’ Το Ολυμπιακό Πνεύμα και η ΙΡΑ στην Αρχαία Ολυμπία’’. Πρόταση η οποία έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τον Παγκόσμιο Πρόεδρο κατά τις εργασίες του Συνεδρίου στην Κοπεγχάγη. Μάλιστα κατά την επίσκεψή του στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας όπου φιλοξενήθηκε και ξεναγήθηκε από την Τ.Δ. Ηλείας, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη στήριξή του για την υλοποίηση της πρότασης.

Με τη συστηματική οργάνωση , διοίκηση και πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε, πετύχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Ως επιτροπή συνεδριάσαμε στις 11 Μαρτίου 2014 και οφείλω να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία μας τα μέλη: κα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σταυρούλα, κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ Χρήστο και κ. ΤΑΡΝΑΡΑ Κων/νο, με τα οποία επεξεργαστήκαμε τις προτάσεις τροποποίησης του Καταστατικού και Κανονισμού ΔΕΑ και συμφωνήσαμε:

    1.Τη διατήρηση του αριθμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Τ.Δ., όπως είναι και τώρα 9 (εννέα).
    2.Για τα Πανελλήνια Συνέδρια αποφασίζει και διοργανώνει το Ε.Τ., για δε τις Φιλικές συναντήσεις αποφασίζει το Ε.Τ. και διοργανώνει η Τ.Δ..
    3.Συμφωνούμε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας ΔΕΑ.

Βιώσαμε ισχυρότατους τριγμούς και κάποιοι προσπάθησαν να εγκλωβίσουν το Ε.Τ. . Το Δ.Σ. με σκληρή δουλειά και σταθερότητα στις αποφάσεις του ξεπέρασε τις διχαστικές συμπεριφορές που ήθελαν τη διάλυσή του και την παρεμπόδιση του έργου του.

Υπερασπιζόμενος την ιστορία, τον πολιτισμό και την αξιοπρέπεια της Ένωσής μας, το συλλογικό συμφέρον και την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει αυτό το Δ.Σ. κυρίως σε θέματα προβολής της Ένωσής, επικοινωνίας, χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και εντιμότητας, σας καλώ στις αυριανές εκλογές σταθερά και υπεύθυνα αντιπαρερχόμενοι αίολες υποσχέσεις, να αποφασίσουμε για το μέλλον της Ένωσής μας.

Λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση των μελών και την αποστολή αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, όπου οι συνάδελφοι διαγράφονται για να εξοικονομήσουν 20,00€, βραβεύουμε για τις περισσότερες εγγραφές την Τ.Δ. Αχαΐας και απονέμονται τιμητικές διακρίσεις στη 2η σε αριθμό εγγραφών Τ.Δ Ροδόπης , στην 3η Τ.Δ Ορεστιάδας , στην 4η Τ.Δ Λευκάδας και στην 5η Τ.Δ Ακαρνανίας, γιατί κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες και σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών τους, ξεπέρασαν τις 20 εγγραφές.

Σας ευχαριστώ πολύ

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μαρούντας

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ /ΔΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά συναντιόμαστε και πάλι μετά από ένα έτος που ήδη πέρασε από το περσινό συνέδριο της Λευκάδας. Και αυτή η χρονιά που πέρασε, σημαδεύτηκε από κοσμογονικές αλλαγές, σε πολλούς τομείς, αλλάζοντας τις κοινωνικές δομές και αφήνοντας στην κοινωνία βαθύ και έντονο στίγμα.

Η Ένωσή μας, προσπάθησε για άλλη μια φορά να κινηθεί με ευθύνη και ευαισθησία στο δρόμο της προσφοράς και της αλληλεγγύης, με στόχο την ανακούφιση του πληγέντα συναδέλφου μας και συνανθρώπου, αλλά παράλληλα προβάλλοντας το κοινωνικό και ανθρωπιστικό της πρόσωπο, καθιστάμενη έτσι αναγνωρίσιμη και αποδεκτή από την κοινωνία των πολιτών.

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είναι πλέον εμφανέστερες από ποτέ και η οικονομική καταιγίδα, ξέσπασε επί δικαίων και αδίκων  φέρνοντας σε δυσχερή θέση την οικογένεια του δοκιμαζόμενου συναδέλφου μας. Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών , προσπάθησε και προσπαθεί να βρίσκεται με ευαισθησία δίπλα στα μέλη του. Έτσι και μέσα στο 2013, διενεμήθησαν από το κοινωνικό κεφάλαιο 14.550 €, προσφέροντας έστω και μια μικρή ανάσα σε ανθρώπους που πραγματικά το είχαν ανάγκη.

Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια όλων των εθελοντών, που με κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώσατε στα εδαφικά σας όρια, και καταφέρατε έτσι να ενισχύσετε ιδρύματα των περιοχών σας. Με αυτόν τον τρόπο οι Τοπικές Διοικήσεις, για μια ακόμα φορά έδειξαν ότι το διακύβευμα είναι τόσο η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, όσο και η προβολή της Ένωσής μας στην κοινωνία. Το αντάλλαγμα που λάβατε από την προσπάθειά σας αυτή δεν είναι άλλο, παρά μόνο η χαρά της προσφορά και η αναγνώριση σας σε τοπικό, σε Εθνικό, αλλά και πολλές φορές σε διεθνές επίπεδο.

Επιτρέψτε μου ιδιαίτερα να συγχαρώ τις Τοπικές Διοικήσεις που πραγματοποίησαν εθελοντικές αιμοδοσίες, χαρίζοντας ζωή. Άλλες δραστηριότητες είναι η βράβευση αριστούχων μαθητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενθαρρύνοντας τους έτσι ώστε να συνεχίσουν στο δρόμο της προόδου και της δημιουργίας, η διοργάνωση εκδρομών, χοροεσπερίδων , αθλητικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών επισκέψεων, και η παροχή βοήθειας με τρόφιμα, παιχνίδια, είδη ένδυσης κλπ σε κοινωφελή ιδρύματα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπηρετούμε μια σύγχρονη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, αφοσιωμένη στις θεμελιώδεις αρχές που το Ελληνικό Τμήμα πρώτο εισηγήθηκε και έγιναν καθολικά αποδεκτές σε όλη την υφήλιο, της φιλία, της παγκοσμιότητας, της αλληλεγγύης του Εθελοντισμού.

Ευθύνη όλων μας είναι να συμπορευθούμε με υπερηφάνεια , δυναμισμό , συλλογικότητα και υπευθυνότητα, ώστε να επιτύχουμε τους κοινά αποδεκτούς μας στόχους. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ , είναι χρήσιμες και απαιτούμενες από τις καταστάσεις, ευρύτερες συνεργασίες όλων των Τοπικών Διοικήσεων και ενεργή συμμετοχή εάν είναι δυνατόν ακόμα και όλων των μελών για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων. Στον αγώνα αυτό κανείς δεν περισσεύει. Έτσι θα φανούμε αντάξιοι της πλούσιας κληρονομίας που λάβαμε από τους προκατόχους μας και θα κληροδοτήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, στους νεότερους μια ΙΡΑ αντάξια του ονόματός της.

Σας ευχαριστώ.

H Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησε το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα στις εκδηλώσεις μνήμης των Κυπρίων στην Θεσσαλονίκη

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Τ. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

 Προς Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Θεσσαλονίκης

                Αγαπητέ Πρόεδρε Καλημέρα,

Σου στέλνω συνημμένα την πρόσκληση για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη 6-7-2014  για τα 40 χρόνια κατοχής της Κύπρου και παρακαλώ όπως εκπροσωπήσετε το Ελληνικό Τμήμα ΙΡΑ. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους διοργανωτές παρακαλώ όπως απευθύνεται χαιρετισμό και έχετε επαφή με τον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου κ. Κώστα Καδή.

                  Με εκτίμηση

      Καραπατάκης  Ιωάννης

                Πρόεδρος ΕΤ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑ


Θεσσαλονίκη 09-07-2014
Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος IPA.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανάθεση στην Τοπική μας, να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, στις εκδηλώσεις των Κυπρίων που έλαβαν χώρα στις 06-07-2014 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και ειδικότερα, εκδήλωση στο άλσος αγνοούμενων κυπριακής τραγωδίας και κατόπιν εκδήλωση στην πλατεία προσφυγικού Ελληνισμού στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Ομιλητές: Πρόεδρος  Ένωσης Κυπρίων κ. Παντελής  ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ , ο  Υπουργός  Παιδείας και Πολιτισμού  κ. Κώστας ΚΑΔΗΣ  και ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς.
Η Τοπική μας, ανέθεσε την εκπροσώπηση στον Α΄ Αντιπρόεδρό μας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, ο οποίος είναι και Γ΄ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος.
Η εκπροσώπηση, κρίνεται ως απολύτως επιτυχής και ευελπιστούμε και σε μελλοντική συνεργασία.
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε και δύο φωτογραφίες, για το επόμενο περιοδικό "νέα της i.p.a."
Ο Πρόεδρος IPA Θεσσαλονίκης
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα I.P.A. ανατέθηκε στην Τοπική μας, η εκπροσώπηση εκ μέρους μας του Ελληνικού Τμήματος, στις εκδηλώσεις
της Κύπρου για τα 40 χρόνια κατοχής, οι οποίες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 06-07-2014 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Η Τοπική μας Διοίκηση, ανέθεσε την εκπροσώπηση στον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, ο οποίος είναι και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A.
O κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, συμμετείχε στις εκδηλώσεις και είχε συνάντηση και συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Παντελή, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κ. ΚΑΔΗ Κώστα και τον Αντιδήμαρχο Καλαμαριάς.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΤΔ Αθηνών – Αττικής συμμετέχει και εφέτος στο μεγάλης εθνικής σημασίας και διεθνούς εμβέλειας αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός, τον 32ο Κλασσικό μαραθώνιο της Αθήνας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος θα συγκροτήσει ομάδα μελών   αθλητών από όλο τον κόσμο.

Το βασικό πακέτο εγγραφής ανέρχεται στα 25 ευρώ και περιλαμβάνει:

    Αριθμό Συμμετοχής δρομέα
    Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip
    Αναμνηστικό Μετάλλιο Τερματισμού
    Μεταφορά Δρομέα στην αφετηρία του Μαραθώνα (ισχύει για τους αθλητές του Μαραθωνίου και του Δυναμικού Βαδίσματος)
    Παροχή νερού, αθλητικών ποτών, χυμών, αναψυκτικών και ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα
    Πιστοποιητικό Συμμετοχής με το χρόνο τερματισμού του δρομέα

Το ενισχυμένο πακέτο ανέρχεται στα 40 ευρώ και περιλαμβάνει επιπλέον:

    Δώρο της διοργάνωσης με το λογότυπο του αγώνα,
    το Επίσημο T-shirt του αγώνα

Το Πλήρες Πακέτο Συμμετοχής ανέρχεται στα 90 ευρώ περιλαμβάνει όλα όσα περιλαμβάνουν το Βασικό και το Ενισχυμένο Πακέτο και επιπλέον:

    Υφασμάτινη Αθλητική Τσάντα
    Κάρτα δωρεάν μετακινήσεων με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο δίκτυο της Αθήνας για διάστημα 3 ημερών πριν και δύο ημερών μετά τον Αγώνα
    50% έκπτωση στα εισιτήρια εισόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολη

Στις παραπάνω τιμές θα υπάρξει έκπτωση 5 ευρώ σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή 10 τουλάχιστον άτομα.

Επίσης η ΤΔ Αθηνών – Αττικής έχει πετύχει ειδική συμφωνία με το ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (****)  για τη φιλοξενία τω συμμετεχόντων στα 65 ευρώ τη βραδιά το δίκλινο δωμάτιο με πρωινό.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την 30-7-2014 στην ηλ. δ/νση   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για το ΔΣ της ΤΔ Αθηνών – Αττικής ΙΡΑ

Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Καραπατάκης              Σταύρος Σταυρακάκης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
  ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στον απόηχο των εργασιών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε και τα καλά σας λόγια. Ευχόμαστε στο νεοεκλεγέν ΔΣ του Εθνικού Τμήματος/ΙΡΑ καλή και δημιουργική θητεία .
Σας γνωρίζουμε ότι το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από την προσφορά των Τοπικών Διοικήσεων αντί δώρου, του Κυπριακού Τμήματος και της ΤΔ Λεμεσού, ανέρχεται στο ποσό των 2.700 ευρώ.
Τις επόμενες μέρες τα χρήματα θα διατεθούν στην οικογένεια του αδικοχαμένου συναδέλφου Γεωργίου Ανδριτσόπουλου.
Κάναμε πράξη την αλληλεγγύη και σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι.

                                        SERVO PER AMIKECO
                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας
         Μενέλαος Χάψας                                      Δήμητρα Σπανάκη

Dear Ioannis

Please find attached a letter from the International President, Pierre-Martin Moulin, on the occasion of your re-election as President of IPA Greece.

I would be grateful if you were prepared to send us a short article for the IPA Newsletter, including a photo, outlining your vision and goals for your next term.

Kind regards and congratulations,

Elke

Office Manager

IPA International Administration Centre

Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητέ Ιωάννη,

Με χαρά πληροφορηθήκαμε στο ΡΕΒ την πρόσφατη επανεκλογή σου στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος. Σου στέλνουμε τις πιο εγκάρδιες ευχές . Επίσης, σε παρακαλώ μετάφερε τα συγχαρητήρια μας το νεοεκλεγέν σου Συμβούλιο.

Προσδοκούμε στη συνέχεια της συνεργασίας μας και υπολογίζουμε στην ομάδα σου για τη συμμετοχή σε διεθνές επίπεδο προς όφελος της κοινής μας εργασίας. Όλοι χρειάζονται για την πρόοδο της ΙΡΑ.

Με τις θερμότερες ευχές μας και χαιρετισμούς

Pierre – Martin Moulin
Παγκόσμιος Πρόεδρος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

                          Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ./ ΙΡΑ»

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι εργασίες του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών στο ξενοδοχείο “GALINI SPA & RESORT”, στα Καμένα Βούρλα από 18 έως 22 Ιουνίου 2014 .

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι και παρατηρητές από 51 τοπικές διοικήσεις της χώρας καθώς και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των Εθνικών Τμημάτων Κύπρου, Σερβίας, Τουρκιάς, Γερμανίας, Πολωνίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας του Εθνικού τμήματος Κύπρου, κ Αναστάσιος Πούλος. Παρευρέθησαν και χαιρέτησαν το συνέδριο μας :

-Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου, αιδεσιμότατος π. Κωνσταντίνος

-Ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κ. Βασίλειος Κυριακάκης

-Ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αν. Υπουργού    Οικονομικών κ. Κων/νος Σταϊκούρας

-Ο Δήμαρχος Στυλίδας κ. ΓΚΛΕΤΣΟΣ Απόστολος

-Ο Δήμαρχος Μώλου – Αγ.Κωνσταντίνου κ..Ευάγγελος Τετριμίδας

-Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κ. Αθανάσιος Καρακάντζας

-Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Στερεάς Ελλάδος, Ταξίαρχος κ. Κων/νος Νικολάου

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ασφαλείας Στερεάς Ελλάδος, Ταξίαρχος κ. Στέφανος Λουλακούδης

-Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κ. Γεώργιος Μπράνης

-Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδος κ.   Δημήτριος Γεωργαντάς

-Ο Διοικητής του Α’ Τμημ. Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, Α/Υ κ. Βασίλειος Ριζάκος

-Ο Διοικητής του ΑΤ Καμένων Βούρλων Α/Β κ. Απόστολος Στεργιόπουλος.

Το συνέδριο κάλυψαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και προβλήθηκαν οι σκοποί της ΙΡΑ και οι σχέσεις της αστυνομίας με τους πολίτες. Το εκδρομικό πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις και ξεναγήσεις στην πόλη της Λαμίας και στις Θερμοπύλες, καθώς και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αθανάσιου ΔΙΑΚΟΥ στην ομώνυμη πλατεία της Λαμίας.

Για τις εργασίες του συνεδρίου εξέλεγη το προεδρείο που αποτελούσαν οι κ.κ. Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ (πρόεδρος) και Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ (Γραμματέας). Από τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν:

    Τα πεπραγμένα του έτους 2013.
    Ο ταμιακός απολογισμός/ισολογισμός έτους 2013.
    Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2014.
    Έγινε αποτίμηση του 29ου Πανελληνίου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Λευκάδα και της 9ης Φιλικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών.
    Οι αντιπρόεδροι του Ε.Τ. παρουσίασαν τις εκθέσεις των επιτροπών τους και βραβεύσαν τις Τοπικές Διοικήσεις:

1) Επιτροπή διοικητικών θεμάτων, Α’ Αντιπρόεδρος κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος: Βραβεύτηκε η Τ.Δ. Αχαΐας και απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στις Τ.Δ. Ροδόπης, Ορεστιάδας, Λευκάδος και Ακαρνανίας.

2) Επιτροπή κοινωνικών θεμάτων, Β’ Αντιπρόεδρος κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος: Βραβεύτηκε η Τ.Δ. Αλεξανδρούπολης και απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στις Τ.Δ. Δράμας και Ηλείας.

3) Επιτροπή πολιτιστικών θεμάτων, Γ’ Αντιπρόεδρος κ. ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος: Βραβεύτηκε η Τ.Δ. Καρδίτσας και απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στις Τ.Δ. Αχαΐας και Ηρακλείου

    Οι διαχειριστές των ξενώνων Αθηνών και Θεσσαλονίκης κκ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριακός και ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, έκαναν τον απολογισμό και παρουσίασαν την κίνηση σε αυτούς.

Ο πρόεδρος του Ε.Τ. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης παρουσίασε αναλυτικά τις δρασειςτου Ε.Τ. αλλά και των τοπικών διοικήσεων και το έργο που παρήχθη το προηγούμενο έτος και όλη την τριετία καθώς επίσης και τα θέματα που είναι σε εξέλιξη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Κεντρικό θέμα που απασχόλησε την Γενική Συνέλευση ήταν η τροποποίηση του καταστατικού όπου με υπευθυνότητα και εποικοδομητικό διάλογο, προχωρήσαμε στις απαραίτητες αλλαγές στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης με την κειμένη νομοθεσία.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής συνέλευσης εγκρίθηκε η πρόταση της Τ.Δ. Αχαΐας για την διοργάνωση της φιλικής συνάντησης στην πόλη των Καλαβρύτων την 28-29 και 30 Νοεμβρίου 2014 με κεντρικό θέμα το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

Η Τ.Δ. Χαλκιδικής υπέβαλε πρόταση και εξέφρασε την επιθυμία για την διοργάνωση του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου, το 2015 στην περιοχή της.

Πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβούλιου του Ε.Τ. με τριετή θητεία. Με καθολική και μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν οι κάτωθι με αλφαβητική σειρά: ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος, ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος, ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος , ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων, ΧΡΑΠΑΣ Παντελής και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο της Τ.Δ. Φθιώτιδος κ. Μενέλαο ΧΑΨΑ καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέβαλαν καθοριστικά στην διεξαγωγή ενός επιτυχημένου συνεδρίου από όπου όλοι αναχωρήσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τέλος ευχαριστούμε τους εκπροσώπους και τους παρατηρητές των Τοπικών Διοικήσεων και τα μέλη του Εθνικού Τμήματος ,που με την παρουσία τους προήγαγαν τον διάλογο και συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

Το κλίμα ενότητας, ομοψυχίας και συναδελφικότητας μέσα στο οποίο διεξήχθη το συνέδριο μας, μας γέμισε δύναμη για την θητεία που ξεκινά. Θα εργαστούμε προσηλωμένοι στις αρχές και τα ιδανικά της Ενώσεώς μας, με αγαστή συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με όλες τις Τοπικές Διοικήσεις και τα μέλη μας σε όλη τη χώρα.

SERVO PER AMIKECO

       Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

     Καραπατάκης Ιωάννης                                    Σπυρίδων Φώτογλου