ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

6η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.

 
Η 6η ετήσια Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Νομών της Επικράτειας Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. πραγματοποιήθηκε  την Σετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 στη Γλυφάδα (Ξενοδοχείο PALACE).

Συμμετείχαν το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι Αντιπρόσωποι των Νομών, οι συνεργάτες του ταμείου καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι.  

  Για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ως Πρόεδρος ο κ. ΚΑΤΣΙΓΑΝΝΗΣ Αθανάσιος και ως Γραμματείς οι κ.κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας-Βαλάντης και ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Αθανάσιος.
 
 
Θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν:
 
1. Πεπραγμένα Δ.Σ. χρονικής περιόδου από Νοέμβριο 2016 έως Νοέμβριο 2017.

2. Ισολογισμός Χρήσεως 2016 & Έκθεση Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή.

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Έτους 2017.

5. Τροποποίηση του καταστατικού του ταμείου ώστε τα μέλη υπό όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από αναλογιστική μελέτη και κατόπιν εγκρίσεως της από την Ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή,  να έχουν το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως του, προς το Δ.Σ. του Ταμείου να ζητήσουν αντί για εφάπαξ καταβολή της ατομικής τους μερίδας, την καταβολή σύνταξης από το Ταμείο.

6. Να μειωθεί το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας εισφοράς, μόνο για τους σπουδαστές των σχολών των τριών σωμάτων και για το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής τους, από 30€ που είναι σήμερα σε ποσό που θα καθοριστεί από σχετική αναλογιστική μελέτη και κατόπιν εγκρίσεως της από την Ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Επίσης μόνο για τους σπουδαστές των σχολών των τριών
 
σωμάτων, η κράτηση του ποσού των 20€ που αντιστοιχεί στην εγγραφή να γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις αντί εφάπαξ που ισχύει σήμερα. 

  7. Παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ προκειμένου να εξετάσει και να παρουσιάσει στην επόμενη Γενική Συνέλευση εμπεριστατωμένη εισήγηση - πρόταση στηριζόμενη σε αναλογιστική μελέτη με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη, πέραν της μηνιαίας εισφοράς, να καταβάλουν εφάπαξ χρηματικό ποσό μία φορά το χρόνο στην ατομική τους μερίδα του Κλάδου Εφάπαξ.  
 
 
Με εκτίμηση Για την 6η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Νομών Επικρατείας Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION

ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ( 16 )                                Ορεστιάδα  20  Μαΐου  2017 

                                                 Π Ρ Ο Σ: ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

                                                                 Ικτίνου 2 – 10552  ΑΘΗΝΑ

 

ΘΕΜΑ: Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου και επίσκεψη Δ.Α. Ορεστιάδας.

     Σας γνωρίζουμε (περιληπτικά) ότι:

1) Την 19/5/2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, σημαντική ενημερωτική Ημερίδα του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.
* Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.: Πρόεδρος Τσαγανός, Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος, μέλος Αθανασίου και εκπρόσωπος του Ταμείου στον Ν. Έβρο Δουλγεράκης.
* Τους υποδέχθηκαν ο Υποδιοικητής του Τ.Δ.Α. Τζανταρίδης, η Αστυν. Β΄ Λαμπούδη, ο Υπαστυνόμος Β΄ Αθανάσογλου, διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας Λύτρας, οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι Παπουτσούδης, Ζαβράκης, η αν.Ταμίας Βαλασίδου.
* Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόκιμοι αστυφύλακες, εκπαιδευτές, ε.ε. αστυνομικοί, κλπ.

2) Στη συνέχεια επισκέφθηκαν στην Δ.Α. Ορεστιάδας τον Διευθυντή Συριτούδη για ενημέρωση και μοίρασαν φυλλάδια στο προσωπικό. 

3) Σας στέλνουμε 3 φωτογραφίες (αριθ. 1,2,4) για δημοσίευση στο περιοδικό Νέα της i.p.a.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

SERVO PER AMIKECO

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ : ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ι.Ρ.Α.


ΘΕΜΑ : Οικονομικές υποθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί Τοπικών Διοικήσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή κάποιες Τοπικές Διοικήσεις έχουν αλλάξει Τράπεζα και αριθμό λογαριασμού, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου του λογαριασμού της Τοπικής σας Διοίκησης, όπου φαίνεται ο αριθμός, τα ονόματα των δικαιούχων και ο ΙΒΑΝ, ανεξάρτητα εάν μας είχατε ενημερώσει γι΄αυτό στο παρελθόν, προκειμένου ενημερωθεί ο Ταμίας μας για τις οικονομικές συναλλαγές μαζί σας.

Για τη διευκόλυνση του Ταμία μας, παρακαλούμε εάν είναι δυνατό, να τηρείτε λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα , καθόσον το Εθνικό τμήμα πραγματοποιεί τις συναλλαγές του μέσω της Ε.Τ.Ε.

Γίνεται μνεία προς όλες τις Τοπικές Διοικήσεις που χρησιμοποιούν το ΑΦΜ του Εθνικού Τμήματος για οικονομικές συναλλαγές , όπως ενημερώνουν εγγράφως τον Ταμία μας και αποστέλλουν τα πρωτότυπα παραστατικά στο Ε.Τ. αφού κρατήσουν για το ταμείο τους φωτοαντίγραφα, προκειμένου αυτά υποβάλλονται, όπως έχουμε υποχρέωση, με τη φορολογική μας δήλωση.

    
SERVO PER AMIKECO


        Ο Πρόεδρος                                            Ο Ταμίας

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ   Ιωάννης                    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος