ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική επίσκεψη στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

* Την 12-6-2018, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας Λύτρας, επισκέφθηκε το Τ.Δ.Α., όπου παρουσία του Διοικητού Κ. Βλάχου, αξιωματικών και εκπαιδευτών, πραγματοποίησε σε συνεργασία με το μέλος Αθανάσογλου, ευρεία ενημέρωση για την ΙΡΑ και για την Τ.Δ. σε 200 δοκίμους.

P1060774 επεξεργασία

Μοιράστηκαν έντυπα και το περιοδικό νέα της ΙΡΑ.

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ( 23 )                                Ορεστιάδα  30  Απριλίου  2018  
                                                 Π Ρ Ο Σ: ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                 Ικτίνου 2 – 10552  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου.

     Σας γνωρίζουμε (περιληπτικά) ότι:

1) Την 28/4/2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, σημαντική ενημερωτική Ημερίδα του ΤΕΑΑΠΛ.
* Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΑΠΛ: Πρόεδρος Τσαγανός, Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος, μέλος Αθανασίου.
* Τους υποδέχθηκαν ο Διοικητής Βλάχος, ο Υποδιοικητής Τζανταρίδης, η Αστυν. Β΄ Λαμπούδη, ο Υπαστυνόμος Β΄ Αθανάσογλου (παρατηρητής ΤΕΑΑΠΛ), διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας Λύτρας και ο Γ.Γ. Αντωνιάδης.
* Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόκιμοι αστυφύλακες, εκπαιδευτές, ε.ε. αστυνομικοί, κλπ.

2) Σας στέλνουμε 1 φωτογραφία (υπ’ αριθ. 1) για δημοσίευση στο περιοδικό Νέα της i.p.a.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: ( 22 )                                Ορεστιάδα  29  Απριλίου  2018  
                                                 Π Ρ Ο Σ: ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                 Ικτίνου 2 – 10552  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στην Ορεστιάδα.
     Σας γνωρίζουμε ότι:
1) Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ορεστιάδα με επιτυχία ενημερωτική Ημερίδα του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. σε συνεργασία με την Τ.Δ. Ορεστιάδας.
* Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΑΠΛ.: Πρόεδρος Τσαγανός, Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος, μέλος Αθανασίου και ο εκπρόσωπος του Ταμείου Ν. Έβρου Δουλγεράκης.
* Τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας Λύτρας, οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Αντιπρόεδροι Παπουτσούδης, Ζαβράκης, Γκακίδης, ο Γ.Γ. Αντωνιάδης, η αν. Ταμίας Βαλασίδου, ο Υπ. Δημ. Σχέσεων Βαμβακάς και ο Υπαστυνόμος Β΄ Αθανάσογλου (παρατηρητής ΤΕΑΑΠΛ).
* Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δ/ντής της Δ.Α. Συριτούδης.
* Παρέστησαν: Δ/τές Αστυνομικών υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής  Ένωσης Αστυν. Υπαλλήλων Ορεστιάδας Ακίδης, ο Β΄Αντιπρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου Δερβεντλής, το μέλος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Πυροσβεστών Αν. Μακ.& Θράκης Μανάβης.
* Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αστυνομικοί, πυροσβέστες και συνοριακοί φύλακες.
2) Σας στέλνουμε 1 φωτογραφία (υπ’ αριθ. 1) για δημοσίευση στο περιοδικό Νέα της i.p.a.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
 ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
      ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
 ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21                                      Ορεστιάδα  21 Απριλίου  2018                                                                                                   

                                                     ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                    
                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                  Ικτίνου 2 – 10552  ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: 18-4-2018:  Σ.Ε.Α.Υ.Ο. 6η Τακτική Γενική Συνέλευση.

     Την18-4-2018, μετά από τιμητική πρόσκληση, η Τ.Δ. συμμετείχε στην 6ηΤακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας (Σ.Ε.Α.Υ.Ο.), στην οποία ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας κ. ΛΥΤΡΑΣ απηύθυνε χαιρετισμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

INTERNATIONAL   POLICE   ASSOCIATION
 Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
 ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ο.Η.Ε.
      ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  -  HELLENIC  NATIONAL  SECTION
 ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Συλλαλητήριο για την απελευθέρωση 2 στρατιωτικών.

* Την 11-3-2018 πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα μεγάλο συλλαλητήριο συμπαράστασης για την απελευθέρωση 2 Ελλήνων στρατιωτικών, που συνελήφθησαν από τουρκική περίπολο στην συνοριακή περιοχή Καστανεών, επειδή όπως υποστηρίζουν βρέθηκαν να έχουν περάσει σε τουρκικό έδαφος.

Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ένα ασήμαντο επεισόδιο, από εκείνα που διευθετούνται άμεσα και ανεπίσημα.

* Η Τ.Δ. Ορεστιάδας συμμετείχε με όλο το Δ.Σ. και πάρα πολλά ε.ε. και ε.α. μέλη. Με την παρουσία της έδειξε την ανθρώπινη ευαισθησία και την συμπαράστασή της στους 2 στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.   


SERVO PER AMIKECO
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ                                       Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Ημερολόγιο 2018 Ελληνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α.

- Το ημερολόγιο δόθηκε στους: Μητροπολίτη, Δημάρχους, Βουλευτές, τοπικούς φορείς, Δημοτική Τηλεόραση, κλπ.

- Ο πρόεδρος Λύτρας, τους τόνισε ότι είναι αφιερωμένο στην προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού στην κοινωνία και προς τον σκοπό αυτό προσπαθούν, συμβάλλουν, στηρίζουν και υλοποιούν το Ε.Τ. και οι Τ.Δ. της ΙΡΑ.

Τα επιλεγμένα θέματα αποκαλύπτουν την ευαισθησία των μελών της Ι.Ρ.Α. και την αλληλεγγύη των Αστυνομικών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Α΄ Ψυχοσάββατο. Ημέρα μνήμης των θανόντων Αστυνομικών.

* Την 10-2-2018, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών, στο Μνημείο πεσόντων του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, με πρωτοβουλία – υλοποίηση από την Σ.Ε.Α.Υ.Ο. σε συνεργασία με το Τ.Δ.Α. και με την συμπαράσταση - συμμετοχή της Τ.Δ. Ορεστιάδας.

* Χρέος μας να μην ξεχνάμε και να τιμούμε!

* Την Τ.Δ. Ορεστιάδας εκπροσώπησαν: Πρόεδρος Λύτρας, Γ.Γ. Αντωνιάδης, Ταμίας Αλεξιάδης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

27-1-2018: Ετήσια χοροεσπερίδα Σ.Ε.Α.Υ.Ο. (Συνδικαλιστικής Ένωσης  Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας).

     Σας γνωρίζουμε ότι:

1) Την 27-1-2018, η Τ.Δ. Ορεστιάδας συμμετείχε με πολυπληθή ομάδα – μέλη της ε.ε. και ε.α. και με την παρουσία του Δ.Σ. στην ετήσια χοροεσπερίδα της Σ.Ε.Α.Υ.Ο.

2) Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της  Τ.Δ. Λύτρας Κωνσταντίνος:

«- Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ. Προχωρήστε με επιμονή και σχέδιο, δυναμικά και αγωνιστικά. Για τα δίκαια αιτήματα και δικαιώματά σας που καταστρατηγούνται και κάποιες φορές καταπατούνται ασύστολα. Συνεχίστε να αγωνίζεστε για μια καλύτερη Αστυνομία τόσο για σας όσο και για την κοινωνία. Πέρα και πάνω από κομματικούς σχηματισμούς.

- Ως Τ.Δ. είμαστε μαζί σας. Συμμετέχουμε, βοηθάμε, συνεργαζόμαστε.

- Φίλες και Φίλοι, Χρόνια Πολλά, Υγεία, δύναμη, δημιουργία, δράση, τύχη. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Βράβευση αριστούχων μαθητών & εισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, Τ.Δ. Ορεστιάδας.

1) Την 29-12-2017, η Τ.Δ. με την συμπαράσταση της Δ.Α. και της Σ.Ε.Α.Υ.Ο., πραγματοποίησε την καθιερωμένη από το 1994, εκδήλωση  βράβευσης παιδιών Αστυνομικών (μελών της Ι.Ρ.Α.), τα οποία εισήχθησαν το 2017 σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και αριστούχων μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2016-17.

- Ο Πρόεδρος ΛΥΤΡΑΣ, αναφέρθηκε στην εκδήλωση και στους σκοπούς της.

- Ακολούθησε από τους επισήμους απονομή τιμητικών βραβείων και δώρων.

2) Στην εκδήλωση παρέστησαν: Βουλευτής Έβρου ΓΚΑΡΑ, Δήμαρχος Ορεστιάδας ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Διευθυντής Δ.Α. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ, Πρόεδρος & Α΄ Αντ/δρος Σ.Ε.Α.Υ.Ο. ΑΚΙΔΗΣ και ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ, σύσσωμο το Δ.Σ. της Τ.Δ.

- Επιτυχόντες σε ΑΕΙ: ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ Βάια, ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ Βασιλική, ΓΚΑΚΙΔΗΣ Παναγιώτης, ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ Γεωργία, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Αθανάσιος, ΧΑΡΙΣΗ Χριστίνα.

- Επιτυχόντες σε ΤΕΙ: ΔΕΜΙΡΗΣ Ηλίας, ΠΙΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος, ΑΣΠΙΩΤΗΣ Θεοχάρης, ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης.

- Αριστεύσαντες στο ΛΥΚΕΙΟ: ΑΚΙΔΟΥ Ειρήνη, ΜΠΟΚΑΛΙΔΟΥ Ελένη,  ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ Κυριακή,  ΝΕΛΛΑ Αικατερίνη, ΠΙΝΤΙΔΟΥ Ιωάννα,  ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αικατερίνη.

- Αριστεύσαντες στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΑΚΙΔΟΥ Γεωργία, ΚΟΥΒΑΡΔΑ Νικολέτα, ΛΕΛΙΔΗ Αναστασία, ΝΕΛΛΑ Δήμητρα, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χρήστος, ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ Κωνσταντίνα, ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ Παναγιώτα, ΤΣΙΡΟΥΔΗΣ Νικόλαος, ΦΥΔΑΝΙΔΟΥ Δήμητρα.

Τ.Δ. (Ι.Ρ.Α.) Ορεστιάδας. 21-12-2017.

* Τα έψαλαν στον Πρόεδρο της Τ.Δ. Λύτρα Κωνσταντίνο ... μελωδικά!

* Προεόρτια κάλαντα από τους δοκίμους του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Νωρίτερα λόγω διακοπών τους.

* Χρόνια πολλά. Ευλογημένη χρονιά.