ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 23-10-2014 και ώρα 09.00 αντιπροσωπεία της ΙΡΑ και του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, αποτελούμενη από τους Νικόλαο Μαρούντα, Πρόεδρο ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ και Α’ Αντιπρόεδρο Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ, Ιωάννη Καραπατάκη, Πρόεδρο Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ, Κυριάκο Κάρκαλη, Αρμ. Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ και Πρόεδρο Ελεγκτικής Επιτροπής ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ και Έφη Αντωνίου, Γεν. Γραμματέα ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, επισκέφθηκαν τις συνδικαλιστικές Ενώσεις του Λιμενικού Σώματος και ενημέρωσαν τους εκπροσώπους τους για τη λειτουργία τόσον του Επαγγελματικού μας Ταμείου, όσον και της Ένωσής μας.

Συγκεκριμένα, εκτενής ενημέρωση έγινε στον Πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ κ. Δημήτριο Σαϊτάκη και τον Οργανωτικό Γραμματέα και υπεύθυνο για τα Ταμεία κ. Γεώργιο Φύκα, οιο οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη των συναδέλφων Λιμενικών, στο επαγγελματικό Ταμείο και ζήτησαν να ενταχθούν στην ΙΡΑ. Παρεδόθη υλικό του Ταμείου και συμφωνήθηκε περαιτέρω συνεργασία, προς την κατεύθυνση της ένταξης του προσωπικού στο ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, προς όφελος των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ακολούθησε συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Αττικής – Πειραιά και Νήσων. Στη συνάντηση την ένωση Λιμενικών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Τσατσούλης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Παναγιώτης Τσιάνος και ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Βοριάς.

Στο εγκάρδιο και φιλικό κλίμα που επικράτησε στις συναντήσει μας, οι εκπρόσωποι των Λιμενικών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Ταμείου μας.             Δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τους και προσκλήθηκαν στην ενημερωτική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη την 3-11-2014.

                                         Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ                     Ο Πρόεδρος ΙΡΑ

Νικόλαος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ                      Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 18η Ιουλίου 2013 ο Πρόεδρος του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ κ. Νικόλαος Μαρούντας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Ιωάννη Κραπατάκη και τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ταμείου κ. Κυριάκο Κάρκαλη επισκέφθηκαν τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο κ. Δημήτριο Μπαντζιά, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την Ίδρυση και λειτουργία του Επαγγελματικού Ταμείου (ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ), αλλά και την   –σύμφωνα με το νέο καταστατικό- αποδοχή στις τάξεις του, συναδέλφων του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

                Ο κ. Αρχηγός άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση που του έγινε και συμφώνησε ότι στους χαλεπούς καιρούς που διανύει η πατρίδα μας, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες και χρήζουν   υποστήριξης. Υπεσχέθη δε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του τη στήριξη και συμπαράστασή του για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας του Ταμείου με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωσή του, προς όφελος των συναδέλφων Αστυνομικών, Λιμενικών και Πυροσβεστών.

                Ετέθησαν δε, τα ζητήματα:

    Ενημέρωσης του προσωπικού μέσω του Αρχηγείου ΛΣ
    Έγκρισης κράτησης μηνιαίας συνδρομής για το Ταμείο μέσω της μισθοδοσίας μετά και την έγγραφη σύμφωνη γνώμη τους, όπως ισχύει και με τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ
    Διευκόλυνσης των εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις ή τα θεσμοθετημένα όργανα του Ταμείου
    Προβολής του Ταμείου με προώθηση ανακοινώσεων δια της υπηρεσιακής οδού

Επίσης επ’ ευκαιρία της συνάντησης αυτής, οι εκπρόσωποι συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με τον Επόπτη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης και Επόπτη του Κέντρου Επιχειρήσεων ΛΣ Αρχιπλοίαρχο   κ. Νικόλαο Πατρινό , τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πλοίαρχο κ. Αλέξιο Καράκουλα ,τον Πλοίαρχο κ. Χαράλαμπο Κοντραφούρη     και τον Υπασπιστή του κ. Αρχηγού, Ανθυποπλοίαρχο κ. Ανδρέα Γκλεζάκο.

Αντηλλάγησαν αναμνηστικά, ευχές για επιτυχία στο έργο του ΛΣ και ενόψει των διακοπών για καλό καλοκαίρι.

                    Ο Πρόεδρος ΕΤ ΔΕΑ                             Ο Πρόεδρος ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ

                 Ιωάννης Καραπατάκης                                   Νικόλαος Μαρούντας