ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

    

Μεσολόγγι 21 Απριλίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 03 Μαρτίου   2017,   για την ανάδειξη νέου Διοικητικoύ Συμβoυλioυ και Eξελεγκτικής Eπιτρoπής, 3ετούς θητείας της Toπικής  Διoiκησης Αιτωλίας, της Διεθνούς Ένωσης  Aστυνoμικών, τo NEΟ ΔΙΟΙKHTΙKΟ ΣYMBΟYΛΙΟ συγκρoτήθηκε σε Σώμα  το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 με την κάτωθι σύνθεση:


ΔΙOΙΚΗTΙKO ΣYMBOYΛΙO

Πρόεδρος:  ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
A' Aντιπρόεδρος: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης
B' Aντιπρόεδρος: ΧΑΪΚΑΛΗΣ Δημήτριος
Γ' Aντιπρόεδρος: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: ΜΠΑΛΑΣΚΑ Βασιλική
Αναπληρωτής  Γεν. Γραμματέας:ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος  
Tαμiας: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Ταμίας: ΜΙΧΟΣ Γεώργιος
Αρμόδιος Δημoσiων Σχέσεων:ΤΣΟΠΑΝΑΣ Αντώνιος

    
SERVO PER AMIKECO
«Υπηρετώ δια της φιλίας»    
Ο   Πρόεδρος             Η  Γενική Γραμματέας
ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος     ΜΠΑΛΑΣΚΑ Βασιλική

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
HELLENIC NATIONAL SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
LOCAL ADMINISTRATION OF MAGNESIA VOLOS
ΜΗ   ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ- N.G.O


    

Βόλος 21 Απριλίου  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Παρασκευή 07 Απριλίου  2017,  στο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικoύ Συμβoυλioυ και Eξελεγκτικής Eπιτρoπής, 3ετούς θητείας της Toπικής  Διoiκησης Μαγνησίας, της Διεθνούς Ένωσης  Aστυνoμικών, τo NEΟ ΔΙΟΙKHTΙKΟ ΣYMBΟYΛΙΟ συγκρoτήθηκε σε Σώμα  την  Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 με την κάτωθι σύνθεση:
ΔΙOΙΚΗTΙKO ΣYMBOYΛΙO

Πρόεδρος:  ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος
A' Aντιπρόεδρος: ΚΟΙΛΙΑΣ Κωνσταντίνος
B' Aντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
Γ' Aντιπρόεδρος: ΓΚΛΕΚΑΣ Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: ΠΑΓΩΝΗΣ Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής  Γεν. Γραμματέας:  ΒΗΚΑ Ελένη
Tαμiας: ΡΗΓΑΣ Βάιος
Αναπληρωτής Ταμίας: ΚΟΧΥΛΑΣ Ιωάννης
Αρμόδιος Δημoσiων Σχέσεων: ΝΕΡΟΚΡΑΤΗ Καλλιόπη

EΞEΛEΓKTΙKH EΠΙTPOΠH:

Πρόεδρος: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  Βασίλειος
Μέλος: ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Παρασκευάς
Μέλος:  ΤΖΑΝΟΣ  Ορθόδοξος

    
SERVO PER AMIKECO
«Υπηρετώ δια της φιλίας»    
Ο   Πρόεδρος ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος        Ο  Γενικός Γραμματέας ΠΑΓΩΝΗΣ   Κων/νος

INTERNATIONAL    POLICE     ASSOCIATION
       ΔΙΕΘΝΗΣ            ΕΝΩΣΗ         ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
          ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – HELLENIC NATIONAL SECTION
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
                                                                                            Καρπενήσι  12-04-2017
                                                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                                        ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
                                                                                                              Ικτίνου 2 Τ.Κ 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Εκλογές Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας

       Σας γνωρίζουμε ότι την 06-04-2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας με τις οποίες εκλέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.
       Την 10-04-2017 συνήλθε το Δ.Σ στην έδρα της Τοπικής Διοίκησης Ευρυτανίας σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα με μυστική ψηφοφορία από τους:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     

                                                 ΤΗΛΕΦΩΝΟ      σταθερό               κινητό
1.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας                             22370-80710        6976777572
2.-Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Ολυμπία               22370-24437        6978772989
3.-Β ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΦΥΚΑΣ   Γεώργιος                  22370-89170        6947272134
4.-Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΦΥΚΑΣ Κωνσταντίνος              22370-80633       69733302955
5.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ:  ΤΣΙΑΜΑΚΗ Ελένη              22370-23976       6977838504
6.-ΒΟΗΘ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης    22370-89170       69781876377
7.-ΤΑΜΙΑΣ:  ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ Δημήτριος                        22370-80061       6973-358740
8.-ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ:  ΧΑΒΕΛΟΣ Αθανάσιος                    22370-80792       6983719880
9.-ΑΡΜ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ: ΡΗΓΑΣ  Γεώργιος                     22370-61066       6970425273
                                                                                                                                         
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
      


                                                                                    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Στέφανος         22370-24392                  6984296886
2.-ΜΕΛΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Πέτρος                    22370-25787                  6977990744
3.-ΜΕΛΟΣ: ΛΑΘΥΡΗΣ Κωνσταντίνος             22370-80370                  6978976488

            Αγαπητοί  συνάδελφοι,
     Θα  θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


        ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας                                                           ΤΣΙΑΜΑΚΗ Ελένη
            
           
                      

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα 07 Απριλίου 2017
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες Τοπικής Διοίκησης  Καβάλας »


Σας γνωρίζουμε ότι από αρχαιρεσίες που έγιναν την 11 Απριλίου 2017 στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. ΚΑΒΑΛΑΣ προέκυψε
το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΝΤΖΙΔΗΣ Χρήστος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ Κωνσταντίνος
Ταμίας: ΓΛΑΒΙΝΑΣ Περικλής
Βοηθ. Γραμματέα: ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ Αναστασία
Βοηθ. Ταμία: ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Χριστίνα
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων: ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος: ΜΑΝΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΣΕΡΔΑΡΗΣ Αργύριος
Μέλος: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος
Αφαπητοί συνάδελφοι,
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση σας και την συμμετοχη όλων σας στις αρχαιρεσίες  για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι ειναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ένωσης και θα είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

SERVO PER AMIKECO
O Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής                    ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ Κων/νος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 
ipalogo normalΓρεβενά 07 Απριλίου 2017
ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Γρεβενών»
Σας γνωρίζουμε ότι από αρχαιρεσίες που έγιναν την 7 Απριλίου 2017 στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. Γρεβενών προέκυψε
το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.
 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΑΡΗΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Θεόδωρος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Βασίλειος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δέσποινα
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΖΥΓΟΛΑΝΗΣ Γρηγόριος
Γεν. Γραμματέας: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Κων/νος
Ταμίας: ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης
Βοηθ. Γραμματέα: ΣΤΑΜΟΣ Χρυσοβαλάντης
Βοηθ. Ταμία: ΔΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρυσούλα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Κων/νος
Μέλος: ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ
 
SERVO PER AMIKECO
O Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΑΡΗΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Θεόδωρος                   ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Κων/νος

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION                   
    ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ    
         Μη Κυβερνητική Οργάνωση
      Τοπική Διοίκηση Δράμας

                                                                                          
                                                                                 Δράμα, 4 Απριλίου 2017
                                                                              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Νέο Δ.Σ. I.P.A. Δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών»


   Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 το πρωί στη Λέσχη της Δ/νσης Αστυνομίας Δράμας, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, μέσα σε κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
   Ακολούθως με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντα μέλους ΣΚΑΡΛΙΟΥ Μηνά συνήλθε το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:


Πρόεδρος                         ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς               
Α΄ Αντιπρόεδρος     ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος             
Β΄ Αντιπρόεδρος    ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Κων/νος
Γ΄ Αντιπρόεδρος    ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος
Γενική Γραμματέας    ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη
Βοηθ. Γεν. Γραμ.    ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος    
Ταμίας     ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Βασίλειος         
Βοηθός Ταμία    ΖΗΣΗΣ Γεώργιος
Yπ. Δημ. Σχέσεων    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος


Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω μέλη προσφέρουν εθελοντικά τις Υπηρεσίες τους για την πραγματοποίηση των σκοπών και των ιδανικών της ένωσής μας.

SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς   Η Γεν. Γραμματέας ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

ψηφοδέλτιο με καταμετρημενους ψήφους

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Από 1 μέχρι 9 σταυρούς)

1)  ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Αναστάσιος    (43)

2)  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος     (81)

3)  ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη    (94)

4)  ΖΗΣΗΣ Γεώργιος    (61)

5)  ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος    (104)

6)  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός    (42)

7)  ΣΚΑΡΛΙΟΣ  Μηνάς    (108)

8)  ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης    (49)

9)  ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Βασίλειος    (84)

10) ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Γεώργιος    (58)

11) ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Κων/νος    (75)

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Από 1 μέχρι 3 σταυρούς)

1)  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος    (70)

2)  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γεώργιος    (29)

3)  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Παύλος    (52)

4)  ΣΑΒΒΙΔΗΣ Αχιλλέας    (109)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Σπάρτη 03-04-2017

 
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι από τις εκλογές που έγιναν την 31-03-2017, προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Λακωνίας της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ Δημήτριος τηλ. 6936991420
Γ. Γραμματέας: ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος 
Γ΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Ταμίας: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Νικόλαος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Παναγιώτης
Αναπλ. Ταμία: ΧΑΣΑΠΗΣ Κων/νος
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: ΒΑΡΟΥΝΗΣ Τηλέμαχος


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: ΞΗΝΤΑΡΑΣ Νικόλαος
Μέλος: ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
Μέλος: ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γεώργιος


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα συνεχίσει το εποικοδομητικό έργο που επιτελείται εκ μέρους της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ στο Νομό Λακωνίας με την αγαστή συνεργασία όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και σωματείων του Νομού μας, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της Αστυνομίας και οι σχέσεις Αστυνομίας-πολιτών.

Θα επιδιώξει δε ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί φιλίας και συναδελφικότητας των Αστυνομικών του Νομού μας, μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες της Τ.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ στα πλαίσια των ιδεωδών της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
                     SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ Δημήτριος                 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ Ιωάννης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη, 10 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

              ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

                     Ικτίνου 2 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ:  «  Αρχαιρεσίες της 3-3-2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. Αρκαδίας ».

·        Σας γνωρίζουμε ότι την 3-3-2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Αρκαδίας από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

·        Την 10-3-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω :


    

Α. ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :
    

                                                                  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος    6942 23 50 95

2.    Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης    6944 44 71 90

3.    Β’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΜΠΑΛΑΣΗΣ Παναγιώτης    6974 93 41 56

4.    Γ’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία    6972 88 79 49

5.    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία    6974 93 43 25

6.    ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ    ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ Παναγιώτης    6944 25 34 36

7.    ΤΑΜΙΑΣ    ΚΟΚΚΩΝΗΣ Γεώργιος    6974 93 42 90

8.    ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ    ΠΑΡΑΒΑΝΤΗ Βασιλική    6977 24 58 44

9.    ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ    ΚΑΤΡΗ Σοφία    6972 92 88 11


    

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
    

                                                                                              ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Σταύρου    6945 06 74 77

2.    Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ Χρήστος του Ιωάννη    6974 93 45 61

3.    Β’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΡΑΜΠΑΣ Γεώργιος του Νικολάου    6977 60 73 16

Συνημμένα σας στέλνουμε αντίγραφα  για τις δικές σας ενέργειες:

1.       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

2.      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

4.      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ  ΣΕ ΣΩΜΑ  ΤΟΥ Δ.Σ.

S E R V O   P E R   A M I K E C O

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος    ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Καλαμάτα 8-3-2017
ΘΕΜΑ: ΄΄Αρχαιρεσίες της 3-3-2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τ.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι την 3-3-2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή μελών μας οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.


Την 8-3-2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :
           Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

   
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   :         ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης   6947 522321
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :     ΚΡΙΘΗ Νικολίτσα                 6996564008
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :     ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος        6977263767
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :     ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος     6937124759
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    :     ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας         6944320453
6.   ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.  :     ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος       6975102235
7. Τ Α Μ Ι Α Σ             :     ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γεώργιος        6936618812
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ       :     ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 6955805209
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. :     ΤΟΥΦΕΞΗΣ Βασίλειος            6974655551


           Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                    2721044616
ΜΕΛΟΣ       : ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    2721044625
ΜΕΛΟΣ       : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ                       2721044684


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
                   S E R V O   P E R   A M I K E C O
Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ                     ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8                                                                 Ορεστιάδα 25 Φεβρουαρίου 2017

                                                                                                                        ΠΡΟΣ: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΡΑ)

                                                                                                                                       2) Τοπικές Διοικήσεις

Θ Ε Μ Α: «Γενική Συνέλευση - ΔιενέργειαΑρχαιρεσιών, Τ.Δ. Ορεστιάδας».

 

Α) Σας γνωρίζουμε ότι, την 22–2–2017 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Β) Μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος κ. ΛΥΤΡΑ, συνήλθαν οι εννέα (9) πλειονοψηφήσαντες την 24-2-2017 σε σώμα ως ακολούθως:

1) Π ρ ό ε δ ρ ο ς: ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος (2552022360 & 6947.422789)

2) Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Γεώργιος (6973.225400)

3) Β΄ Αντιπρόεδρος: ΖΑΒΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος (6945.557784)

4) Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΓΚΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος

5) Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Απόστολος (6945.257800)

6) Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ Ελένη

7) Ταμίας: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Νικόλαος

8) Βοηθός Ταμία: ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ Λαμπρινή

9) Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ευστράτιος

Γ) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:

1) ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Σταύρος

2) ΜΗΛΩΣΑΣ Τριαντάφυλλος

3) ΜΠΙΔΕΚΑΣ Πολυχρόνης

Δ) Συνημμένα για Ε.Τ.:

1) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης μελών Τ.Δ. Ορεστιάδας.

2) Πρακτικό ψηφοφορίας και διαλογής ψήφων, νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

3) Κατάσταση ψηφισάντων μελών.

4) Πρακτικό Συνεδρίασης του νέου Δ.Σ. και απονομή αξιωμάτων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

SERVO PER AMIKECO

 

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς                 Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ              Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ